แฟนบอลหญิง photo

“แฟนบอลหญิง” พื้นที่แสดงออกอิสระของวงการลูกหนัง

กลุ่มแฟนบอลหญิง เป็นกลุ่มทางสังคมที่น่าศึกษา เพราะมีหลายกลุ่มในสนามฟุตบอล ตั้งแต่กองเชียร์ไปจนถึงพริตตี้สโมสร ที่พยายามลบล้างมายาคติดั้งเดิมว่าสนามฟุตบอลที่พื้นที่ของผู้ชาย แต่ปัจจุบันสนามบอลก็ยังสามารถเป็นพื้นที่อิสระในการแสดงออกของผู้หญิง

ผู้หญิงในสนามบอล: ชุมชนของแฟนบอลหญิงและพริตตี้สาวสโมสร
ปลายฟ้า นามไพร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist