Web-Thumbnail อินเทอร์เน็ตเวียดนาม

มอง “ไซเบอร์เวียดนาม” รัฐรับคำวิจารณ์ได้แค่ไหน

“เวียดนามเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ เขายังเลือกที่จะไม่ปิดกั้นการวิจารณ์ในออนไลน์เลย” ถ้าประเทศไทยมีแนวคิดที่จะปิดกั้นการวิจารณ์ อันนี้ก็น่าคิด…

เวียดนามเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ปีที่ผ่านมาโตขึ้น 6% อินเตอร์เน็ตจึงมีความจำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นรัฐจะมีวิธีการกลั่นกรองเนื้อหา (Content) อย่างไร?

Research Cafe
โครงการวิจัย ประชาคมสังคมไซเบอร์ในเวียดนามปัจจุบัน
รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist