Web-Thumbnail โลกของผึ้ง

โลกของผึ้ง น้ำผึ้งไทยยืนหนึ่งบนเวทีโลก

น้ำผึ้งไทยปลอมหรือเปล่า? หากน้ำผึ้งมาจากฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยงผึ้งตัวจริง ยังไงก็เป็นน้ำผึ้งแท้ แถมเป็นน้ำผึ้ง “ชั้นดี” อีกด้วย โดยเฉพาะน้ำผึ้งดอกลำไย ที่ต่างชาติยังติดใจ

โครงการ Smart Beekeeper คือเพื่อนคู่คิดเกษตรกรเลี้ยงผึ้งของไทย ผลักดันผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้ได้รับการยอมรับระดับสากลด้วยงานวิจัยที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

Research Cafe
โลกของผึ้ง
รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist