RE cafe-5-07

ข้าวไทย กินได้ บำรุงดี

ข้าวไทยนอกจากจะได้รับความนิยมในการบริโภคด้วยการหุงต้ม กินกับกับ ผัดให้หอม ตามปกติแล้ว ยังได้รับความนิยมในลักษณะผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยนักวิจัยไทยได้มีส่วนในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาให้ข้าวเหล่านั้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้ออกมาเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ “กินได้” และ “บำรุงดี” โดยเราได้หยิบยก 3 ผลงานน้องใหม่โดยการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย Innovative House สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาให้ทุกท่านได้ชมดังนี้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ‘กินได้’ น้องใหม่ 2 ผลงาน เหมาะแก่ผู้เลือกสรรอาหารเพื่อสุขภาพมาบริโภค ชิ้นแรก คือ “ผลิตภัณฑ์อาหารจีไอต่ำจากข้าวในระดับอุตสาหกรรม” โดยบริษัทเอกชนที่ร่วมทุน คือ บริษัท ร้อยเอ็ดผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร จำกัด นักวิจัยไทยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีจีไอ (GI) หรือดัชนีน้ำตาลต่ำ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าแก่วัตถุดิบทางการเกษตร โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์จากการวิจัย คือ โจ๊กข้าวหอมมะลิและซีเรียลบาร์ ในแบรนด์ Derize

ผลิตภัณฑ์อาหารจีไอต่ำจากข้าวในระดับอุตสาหกรรม

อีกหนึ่งผลงานกินได้เพื่อสุขภาพ คือ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องหอมมะลิ สูตรน้ำตาลจากข้าว” โดยบริษัทเอกชนที่ร่วมทุน คือ บริษัท ไซก้า เฮ้ลท์ จำกัด เป็นโครงการเพื่อพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องหอมมะลิสูตรลดน้ำตาลและเพิ่มพรีไบโอติก ในแบรนด์ Antiiox โดยผลจากการศึกษากลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างพบว่า ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูนี้เป็นประจำ จะมีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหาร นอกจากนั้นยังมีสารต้านทานอนุมูลอิสระ และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องหอมมะลิ สูตรน้ำตาลจากข้าว

สำหรับผลิตภัณฑ์ ‘บำรุงดี’ ผลงานน้องใหม่ที่เราขอหยิบยกมานำเสนอ คือ “การพัฒนาสูตรตำรับเซรัมบำรุงผิวหน้า จากสารสกัดรำข้าวและไรซ์เบอร์รี่หมัก” โดยหน่วยงานที่ร่วมทุน คือ วิสาหกิจชุมชนเอสพีเคไรซ์ (SPK Rice) เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรเซรัมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดรำข้าวและไรซ์เบอรีหมัก ในแบรนด์ Webellas เพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับปลายข้าว โดยเซรัมบำรุงผิวหน้ามีลักษณะเนื้อเบา สีเหลืองใส ซึมเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางเวชสำอางหลายชนิด ได้แก่ สารประกอบฟีนอล สารประกอบฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านทานอนุมูลอิสระ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่ผู้ทดสอบ

เซรัมบำรุงผิวหน้า จากสารสกัดรำข้าวและไรซ์เบอร์รี่หมัก

นอกจาก 3 ตัวอย่างที่เรานำเสนอในบทความนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์กินได้บำรุงดีจากข้าวอีกหลายชิ้น ที่นักวิจัยได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทต่าง ๆ นอกจากจะเป็นการหนุนเสริมการทำงานให้กับบริษัทเอกชนไทยแล้ว ยังเป็นการช่วยยกระดับมูลค่าและชื่อเสียงให้แก่ข้าวไทยอีกด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก

“โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจีไอต่ำจากข้าวในระดับอุตสาหกรรม”
หัวหน้าโครงการ : ศิริธร ศิริอมรพรรณ
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

“โครงการพัฒนาสูตรตำรับเซรัมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดรำและข้าวไรซ์เบอร์รีหมัก”
หัวหน้าโครงการ : ศิริธร ศิริอมรพรรณ
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์จากข้าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

1) “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องหอมมะลิสูตร น้ำตาลจากข้าว และผลทางคลินิกต่อระดับ น้ำตาลและไขมันในเลือด” (รหัสโครงการ: RDG6050104)
2) “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เพื่อสุขภาพจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และน้ำมันรำข้าว” (รหัสโครงการ: RUG6050013)
3) “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องไรซ์เบอรรี่ผสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือกึ่งสำเร็จรูป” (รหัสโครงการ: RUG5950022)

00:00
00:00
Empty Playlist