ไทยต้องมีฐานข้อมูล จีโนมิกส์ ระดับชาติ

ไทยต้องมีฐานข้อมูล “จีโนมิกส์” ระดับชาติ

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Big Data และการแพทย์แม่นยำ ทำให้ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะมุ่งสู่ “การแพทย์จีโนมิกส์” (Genomics Medicine) ที่ทำให้แพทย์รักษาผู้ป่วยเฉพาะบุคคลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

นี่คือความพยายามถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของคนไทย ที่เป็นอาสาสมัครจำนวน 50,000 ราย ภายใต้โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย เพื่อสร้างฐานข้อมูลอ้างอิงความหลากหลายทางพันธุกรรมในจีโนมของประชากร

แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

00:00
00:00
Empty Playlist