คุณคือคนไทย 4.0 หรือเปล่า?

คุณคือคนไทย 4.0 หรือเปล่า?

เราคงได้ยินคำนี้กันบ่อย ๆ “ประเทศไทย 4.0” ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ แล้ว 4.0 คืออะไร?

แม้ในทุกวันนี้เราจะใช้ชีวิตในออนไลน์กันมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ทำให้เราเป็น 4.0 ได้อย่างเต็มปาก รัฐต้องเปิดกว้างให้กับคำนิยาม “คนไทย 4.0” มากขึ้น ภายใต้ความหลากหลายของแนวคิดและความเชื่อ ให้เข้ากับสถานการณ์โลก และเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ว

แผนงานคนไทย 4.0
ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00
00:00
Empty Playlist