ส่งออกวายไทย สู่ “วายโลก”

ส่งออกวายไทย สู่ “วายโลก”

ช่วงนี้ต้องยอมรับว่านวนิยายวายมาแรงจริง ๆ ครองใจนักอ่านสายวาย และถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์จนกระทั่งเกิดกระแสส่งออก “วายไทย” สู่ “วายโลก”

ในเชิงวิชาการ นวนิยายยาโออิ (วาย) เขียนขึ้นตามขนบโรมานซ์ประชานิยม และไม่อาจถูกตัดสินเรื่องคุณค่าด้วยมุมมองเรื่องความสมจริงเพียงอย่างเดียว นี่จึงทำให้นวนิยายยาโออิเกิดไวยากรณ์ใหม่ ๆ ที่สร้างความหลากหลายให้แวดวงวรรณกรรม

นวนิยายยาโออิของไทย: การเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะ และเพศวิถีในโรมานซ์ประชานิยม

รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

00:00
00:00
Empty Playlist