อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหน

อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหน

สิงค์โปรพิสูจน์แล้วว่า “อาชีวะสร้างชาติ” อย่างแท้จริง นักศึกษาที่จบไปล้วนการันตีว่ามีงานทำ และมีโอกาศเรียนด้วยเทคโนโลยีที่อัพเดทอยู่เสมอ

อาชีวศึกษาไทยมีความพร้อมพัฒนาคนรุ่นใหม่มากแค่ไหน? อะไรจะปลดพันธนาการที่ฉุดรั้งนี้ได้

การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับสิงค์โปร์
รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ หัวหน้าโครงการ และคณะ
อาจารย์สรัญญา เตรัตน์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist