เศรษฐกิจ

8 เทรนด์ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยน และ “4 ฉากทัศน์ในอนาคต”

เรากำลังอยู่ในช่วง SMEs โตช้า และโอกาสเกิด Startup ใหม่ ๆ แทบเป็นไปไม่ได้ ตอนนี้ผู้ประกอบการไทยจึงพยายามเอาตัวรอด แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่ทำได้

ธุรกิจในอนาคตจะมี 8 รูปแบบที่ผู้ประกอบการไทยควรปรับตัว และหากชวนมองไปข้างหน้ากับอีก 4 ฉากทัศน์ในอนาคต เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมไทย จะเป็นเช่นไร?

โครงการประเทศไทยในอนาคต Future Thailand มิติที่ 5 เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม
นันทพร อังอติชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
00:00
00:00
Empty Playlist