Proteomics

จระเข้ (Siamese crocodiles)

จากการวิจัยองค์ประกอบของเลือด “จระเข้สยาม” ได้แก่ ซีรัม พลาสมา สารสกัดเม็ดเลือดขาว และฮีโมโกลบิน มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด นี่จึงเป็นอีกหนี่งตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของมนุษย์ได้ในอนาคต

00:00
00:00
Empty Playlist