Fairy shrimps

ไรน้ำนางฟ้า (Fairy shrimps)

“ไรน้ำนางฟ้า” ถือเป็นสัตว์น้ำที่เป็นญาติกับกุ้งที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด มีความสำคัญในห่วงโซ่อาหารในแง่เป็นอาหารของปลา ปู กุ้ง แมลงน้ำชนิดต่างๆ ทำให้เกิดมีการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ และการการวิจัยได้คันพบไรน้ำนางฟ้าชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย 3 ชนิด คือ ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร, ไรน้ำนางฟ้าไทย และไรน้ำนางฟ้าสยาม

00:00
00:00
Empty Playlist