โลหะหนัก

โกงกางใบใหญ่ช่วยป่าชายเลน ดูดซับโลหะหนัก

ปัจจุบันมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นตามป่าชายเลน บางครั้งใช้เวลานาน บางครั้งก็ยากมากในการฟื้นฟูป่าชายเลนให้กลับมาสะอาดเหมือนเดิม ถึงแม้จะมีมลพิษมากมายหลายแบบ และก็มีบางแบบที่เรามองว่าคงกำจัดไม่ได้แล้ว แต่หลายๆครั้งธรรมชาติก็ได้สร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือขึ้นมาช่วยโลกของเรา เพื่อคืนความสวยงามกลับมา เช่นเดียวกับในครั้งนี้ ที่เราพบปัญหาโลหะหนักตามป่าชายเลน ที่น่าจะกำจัดหรือเอาออกไปได้ยากมาก แต่แล้วธรรมชาติได้ส่ง ต้นโกงกางใบใหญ่มาช่วยโลกอีกครั้ง แต่จะช่วยอย่างไร ช่วยได้มากแค่ไหน สามารถติดตามได้จากบทความนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวจุดประกายให้เราช่วยกันคืนความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับป่าชายเลนอีกครั้งก็เป็นได้

ฝุ่นจากภาคอุตสาหกรรม

“ฝุ่นที่เกิดจากระบบอุตสาหกรรม” เป็นตัวนำพาโลหะหนักในอุตสาหกรรมนั้นๆ ให้กระจายสู่ชุมชนโดยรอบด้วย เนื่องจากโลหะหนักนั้นมีความสามารถในการปนเปื้อนกับสภาพแวดล้อมทางชีวภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ อากาศ หรือฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลต่อร่างกายของคน เราจะหามาตรการการป้องกันฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร?

00:00
00:00
Empty Playlist