เห็ด

การสำรวจและค้นคว้าหาเห็ดชนิดใหม่

เห็ด…เป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยบ่งบอกถึงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบได้เป็นอย่างดี แถมมีประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีอีกด้วย การสำรวจ จำแนก และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดแต่ละประเภท แต่ละชนิดจะช่วยทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยหากมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง… แต่การสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไร สามารถอ่านได้จากบทความนี้

เห็ด (Mushrooms)

งานวิจัย “การใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน” ได้ศึกษาและได้ค้นพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่ โดยการเก็บและแยกตัวอย่างจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ และได้ค้นพบ “ทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ (Tuber thailandicum)” “ทรัฟเฟิลล้านนา (Tuber lannaense)” และ “ทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน (Tuber magnatum)” ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกในทวีปเอเชียและเป็นทรัฟเฟิลชนิดที่มีราคาแพงที่สุดในโลก

00:00
00:00
Empty Playlist