เศรษฐกิจ

“ผู้สูงอายุทักษะสูง” เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม

“ถึงร่างกายจะอ่อนล้าตามกาลเวลา แต่ทักษะยังคงเฉียบคม” นี่จึงเป็นเหตุผลที่ธุรกิจหลายแห่งยังคงจ้างผู้สูงอายุไว้ในองค์กร และผู้สูงอายุรักที่จะทำงาน

EEC – ลดหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ำ?

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นนโยบายสำคัญของประเทศในฐานะที่เป็นโครงการนำร่อง Thailand 4.0 แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนา EEC อาจเป็นการตอกย้ำความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่ไม่สมดุลของประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน

พลวัตการค้าชายแดนไทย-เมียนม่าร์

การพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคนและสินค้า เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า พื้นที่ชายแดนแปรเปลี่ยนจากการเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลศูนย์กลางอำนาจรัฐ เป็นพื้นที่แห่งความหวังที่จะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้คน พื้นที่ชายแดนจึงเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดให้มีการเคลื่อนย้ายทั้งผู้ประกอบการ ทุน และแรงงาน เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยน ติดต่อกันระหว่างคนต่างเขตแดน

ทำอย่างไร ? ให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจถ่ายหนังต่างประเทศ

ที่ผ่านมาประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาค ในการเป็นเป้าหมายของการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติ มีภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องที่เข้ามาถ่ายทำในไทย อาทิ James Bonds 007, The Beach และ Lost in Thailand ฯลฯ

“ตลาดสุขใจ” เกษตรอินทรีย์ไทย ต้องมีที่ยืน

ตลาดสุขใจเป็นพื้นที่อันเข้มแข็งของเกษตรกรและผู้บริโภคมาพบเจอกันตรงกลาง เมื่อผู้บริโภคเรียนรู้ที่จะกินอาหารอินทรีย์ เกษตรกรก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจ เพื่อส่งตรงอาหารปลอดภัยถึงมือ โดยไม่ต้องผ่านมีพ่อค้าคนกลาง

ความอยู่ดีมีสุขของ “ครัวเรือนข้ามรุ่น” ในสังคมไทย

“ครัวเรือนข้ามรุ่น” คืออะไร ? เกิดจากสาเหตุใด ? ทำไมถึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ? หากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนไทยยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ผลกระทบจะเป็นเช่นไรและจะมีแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรบ้าง

00:00
00:00
Empty Playlist