เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจแบบนี้ต้องมองตลาดให้กว้าง ไทย-ยูเรเซีย

เศรษฐกิจแบบนี้หากมองแค่ความร่วมมือภูมิภาคอาจไม่พอเสียแล้ว! สินค้าและการบริการไทยมีชื่อเสียงดีในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย แต่ตอนนี้เวียดนามตัดหน้าเปิดการค้าเสรีก่อนเรา

แรงงานไทยกับความท้าทายในยุคของเทคโนโลยี

ปัจจุบันภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากพัฒนาการของเทคโนโลยีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์เชิงอุตสาหกรรม (Industrial Robots) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) รวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรวม (เช่น Big Data, IoT) โดยในหลายภาคธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เหล่านี้มาช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ

โอกาสและความท้าทายด้านแรงงานในอนาคต: บทเรียนจากการเคลื่อนย้ายแรงงานบนระเบียงเศรษฐกิจ EWEC และ SEC

เมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามา ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพึ่งพากำลังแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านและแรงงานผู้สูงอายุมากขึ้น

รายได้รั่วไหล ท่องเที่ยวไทยมีช่องโหว่

ประเทศไทยติดอันดับประเทศน่าเที่ยว เราก็น่าจะมีรายได้เข้าประเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่เอาเข้าจริงเรามีรายได้รั่วไหลจากการท่องเที่ยวสูงถึง 28.37%!!

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทย จะหันมาสนใจ “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”

ในวันที่ผู้คนเริ่มตระหนักถึงภัยที่มนุษย์สร้างแก่สิ่งมีชีวิตและท้องทะเล ถูกปลุกขึ้นผ่านปรากฏการณ์ “มาเรียม Effect” จากข่าวการตายของมาเรียม พะยูนขวัญใจชาวไทยนั้น ผลการชันสูตรของทีมสัตวแพทย์พบว่ามีเศษพลาสติกเล็ก ๆ หลายชิ้นอยู่ในลำไส้ของมาเรียม จากเศษพลาสติกบนบกของมนุษย์ สู่มหันตภัยร้ายอันนำมาซึ่งความตายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

ความพร้อมของชายฝั่งทะเลไทยในการเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน

จังหวัดชายฝั่งของไทยมีความพร้อมเพียงใดที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน เพื่อที่จะทราบถึงแนวโน้มของการพัฒนาว่าจังหวัดชายฝั่งของไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงินมากแค่ไหนนั้น “ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีน้ำเงินระดับจังหวัด” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist