เศรษฐกิจ

การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่ในไทยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในต่างแดนที่เรียกว่า “ไชน่าทาวน์” ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว ด้วยอุปนิสัยและลักษณะของชาวจีนที่มักจะรวมตัวกันเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน ชุมชนชาวจีนในหลายประเทศทั่วโลกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

อิทธิพลด้านการค้าและการลงทุนของ “จีน” ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) กับโอกาสที่ไทยพลาดไม่ได้

“จีน” มีบทบาทและอิทธิพลด้านการค้าการลงทุนต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาในสมัยรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ มีการประกาศทำสงครามการค้ากับจีน โดยการกีดกันการนำเข้าสินค้าจีนผ่านนโยบาย American First และการห้ำหั่นกันระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจเดิม

เศรษฐกิจสีน้ำเงินของไทย: เดินอย่างไรให้ถึงความยั่งยืนทางทะเล

ทรัพยากรทางทะเลก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ แต่พื้นที่เหล่านี้ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทำให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลง การนำหลักคิดเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลักดันให้เกิดนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

จากคนป่วยแห่งเอเชียสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก: เส้นทางการพัฒนาอันยาวนานของจีนสู่ China Dream

ปัจจุบันความพยายามของผู้นำหลายสมัยได้ผลักดันให้จีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในที่สุด และผู้นำจีนในปัจจุบันยังคงต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว เพื่อไปให้ถึง China Dream ในปี 2049 และเพื่อสร้างชาติจีนให้กลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง

ประเทศไทยกับเอกนครที่ยากจะแก้ไข

หากพูดถึงประเทศไทย คงอดนึกถึงเมืองที่เจริญที่สุด ประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศได้มากที่สุดคือเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่ผู้คนหลั่งไหลเข้าทำมาหากิน ลงทุน พักอาศัย แสวงหาโอกาสอย่างมาก

การเคลื่อนย้ายผู้ค้าบริการทางเพศระหว่างอาเซียน

การค้าบริการเป็นอาชีพที่เก่าแก่อาชีพหนึ่งของโลกและไม่ใช่สิ่งผิดแต่อย่างใดในยุคนั้น ต่อมาเกิดระบอบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่ผู้ชายเป็นใหญ่ จึงเกิดวาทะกรรม “หญิงชั่ว”

00:00
00:00
Empty Playlist