เศรษฐกิจ

ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน

“จะมีลูกไหม” คงเป็นคำถามที่อาจจะทำให้บางคนถึงกับต้องนิ่งคิดพร้อมคิ้วขมวดหาคำตอบ หรือบางคนส่ายหน้าและบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อม ทำไมเราถึงได้คิดมากกันนักนะหากจะมีลูกสักคน

“ปลากุเลาเค็ม” ที่ทำให้ลืมทุกปลาเค็ม

ราชาแห่งท้องทะเลคือ “ปลากุเลา” และถ้าคุณเคยชิมปลากุเลาเค็ม คุณจะลืมทุกปลาเค็มที่เคยรู้จัก งานวิจัยท้องถิ่นที่ค้นหา “ทุนชุมชน” สู่รายได้ยั่งยืน

สังคมที่คนรุ่นใหม่ ไม่อยากมีลูก

เกิดมาได้ยินคำว่า “มีลูกมากยากจน” กระทั่งเป็นความคิดฝังหัว ไม่อยากมีลูกเพราะจะกลายเป็น “ภาระ” แต่ทุกวันนี้ประเทศไหนๆ ก็เผชิญภาวะเด็กเกิดน้อยลง รวมถึงไทยด้วย ลูกจะเป็นภาระจริง ๆ หรือ มาร่วมหาคำตอบกัน

ส.ส. โหวตเพื่อใคร

งานวิจัย “โหวตเพื่อใคร พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย” โดย ผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จะพาเราไปหาคำตอบว่า “ส.ส.” ที่เราเลือกไป เวลาเข้าไปลงคะแนนเสียงในสภา เขาโหวตเพื่อใคร เพื่อผลประโยชน์ของตัวเรา เพื่อผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ หรือเป็นเด็กดีของพรรคการเมือง

ผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้

ความแตกต่างทางรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชากรสูงอายุบางคนมีรายได้สูงมาก ในขณะที่บางคนมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อาจส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist