เศรษฐกิจ

โกงกันง่ายๆ นักช้อปออนไลน์โดนประจำ

หลายคนชื่นชอบช้อปออนไลน์ แต่เวลาโดน “โกง” น้อยคนที่จะไปแจ้งความ มิจฉาชีพออนไลน์จึงได้ใจ ยิ่งทำให้มีมูลค่าความเสียหายสูงกว่าอาชญากรรมอื่นๆ

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน – ผลกระทบและการต่อรองของชุมชน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือพื้นที่ที่รัฐจัดตั้งขึ้นในจังหวัดตามแนวชายแดนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เช่น การอุตสาหกรรม หรือการพาณิชยกรรม ซึ่งนโยบายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย

“นคราภิวัฒน์” นิยามเมืองที่ต้องขยาย

ความเป็น “เมือง” อาจจะแคบไปแล้ว เพราะพวกเราส่วนใหญ่ถูกกึ่งบังคับให้ออกมาอยู่นอกเมืองเพื่อเลี่ยงความแออัด จนมีนิยาม “พื้นที่กึ่งเมือง” ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา

“ปลานิลไทย” ไปได้ไกลกว่านี้

ช่วงแรก ๆ ใครเลี้ยงปลานิลก็ได้กำไร เพราะเลี้ยงยังไงผลผลิตก็ดี แต่ผ่านไป 2 ปีเท่านั้น ผลผลิตลดลงแบบตาเห็น ปลานิลอาจตายยกบ่อ 100%

ความพร้อมของชายฝั่งทะเลไทยในการเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน

จังหวัดชายฝั่งของไทยมีความพร้อมเพียงใดที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน เพื่อที่จะทราบถึงแนวโน้มของการพัฒนาว่าจังหวัดชายฝั่งของไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงินมากแค่ไหนนั้น “ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีน้ำเงินระดับจังหวัด” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

“ผู้สูงอายุทักษะสูง” เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม

“ถึงร่างกายจะอ่อนล้าตามกาลเวลา แต่ทักษะยังคงเฉียบคม” นี่จึงเป็นเหตุผลที่ธุรกิจหลายแห่งยังคงจ้างผู้สูงอายุไว้ในองค์กร และผู้สูงอายุรักที่จะทำงาน

00:00
00:00
Empty Playlist