เศรษฐกิจ

มองน้ำให้เป็นเศรษฐศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

วันนี้เราต้องมองน้ำให้เป็นเศรษฐศาสตร์ และคนที่จะตัดสินใจว่าจะจัดสรรน้ำหรือแบ่งน้ำใช้กันอย่างไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม คือผู้ที่ใช้น้ำจริงๆ เท่านั้น ภาครัฐมีหน้าที่ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย เข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกด้านเพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ครรภ์ของชาติ แต่สิทธิในมดลูกเป็นของใคร

ทุกยุคทุกสมัยครรภ์ของผู้หญิงถูกกำหนดผ่านนโยบายชาติที่ลักลั่นมาโดยตลอด พอมีลูกเยอะก็ดูไม่เป็นอารยะ พอประชากรน้อยไปก็พยายามกระตุ้นให้มีลูกเพิ่มอีก เพื่อชาติ เพื่ออนาคต

ตุ๊กตาวิเศษ ลดความบอบช้ำของเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ

การทำคดีเกี่ยวกับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะในกระบวนการทางกฏหมายเด็กจะต้องเล่าประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพรับฟัง

เศรษฐกิจแบบนี้ต้องมองตลาดให้กว้าง ไทย-ยูเรเซีย

เศรษฐกิจแบบนี้หากมองแค่ความร่วมมือภูมิภาคอาจไม่พอเสียแล้ว! สินค้าและการบริการไทยมีชื่อเสียงดีในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย แต่ตอนนี้เวียดนามตัดหน้าเปิดการค้าเสรีก่อนเรา

แรงงานไทยกับความท้าทายในยุคของเทคโนโลยี

ปัจจุบันภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากพัฒนาการของเทคโนโลยีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์เชิงอุตสาหกรรม ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) รวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรวม (เช่น Big Data, IoT) โดยในหลายภาคธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เหล่านี้มาช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ

00:00
00:00
Empty Playlist