เศรษฐกิจ

ความอยู่ดีมีสุขของ “ครัวเรือนข้ามรุ่น” ในสังคมไทย

“ครัวเรือนข้ามรุ่น” คืออะไร ? เกิดจากสาเหตุใด ? ทำไมถึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ? หากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนไทยยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ผลกระทบจะเป็นเช่นไรและจะมีแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรบ้าง

เดลิเวอรี่ไทย ใส่ใจอาหาร

คนไทยนิยมสั่งอาหารผ่านบริการเดลิเวอรี่ที่รวดเร็วทันใจ แต่ “อาหาร” ก็ไม่ควรส่งแบบเดียวกับพัสดุทั่วไป เพราะ “อุณหภูมิ” เป็นปัจจัยกำหนดคุณภาพ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ถ้าอยากจะพ้นกับดักรายได้ปานกลางให้เร็วขึ้นอีก 2 ปี เราอาจจะต้องสนับสนุน “แฟชั่น” ให้มากขึ้น

“มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำ” วัดกันที่ตรงไหน

ที่ผ่านเราใช้ “เส้นความยากจน” เป็นรายจ่ายที่ครอบครัวต้องมี แต่กลายเป็นว่าเส้นที่ว่านี้ต่ำเกินจริง จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมปัจจุบัน

“ปลากุเลาเค็ม” ที่ทำให้ลืมทุกปลาเค็ม

ราชาแห่งท้องทะเลคือ “ปลากุเลา” และถ้าคุณเคยชิมปลากุเลาเค็ม คุณจะลืมทุกปลาเค็มที่เคยรู้จัก งานวิจัยท้องถิ่นที่ค้นหา “ทุนชุมชน” สู่รายได้ยั่งยืน

ข้าวไทย กินได้ บำรุงดี

ข้าวไทยนอกจากจะได้รับความนิยมในการบริโภคด้วยการหุงต้ม กินกับกับ ผัดให้หอม ตามปกติแล้ว ยังได้รับความนิยมในลักษณะผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยนักวิจัยไทยได้มีส่วนในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาให้ข้าวเหล่านั้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist