เทคโนโลยี-นวัตกรรม

ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง วิศวกรรมอาหารไม่ควรหยุดอยู่กับที่

สถานการณ์โลกแปรผัน ทำให้ความมั่นคงทางอาหารสั่นคลอน วิศวกรรมอาหารจะเข้ามาตอบโจทย์เพื่อให้คนในสังคมมีอาหารอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

รักษาระยะห่างทางสังคมด้วย AI

CiRA Core (ซีร่าคอร์) นวัตกรรม Software + Controller ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัยไทยสามารถดัดแปลงให้ช่วยเตือนรักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning)

สุขกฤช นิมิตรกุล photo

คนไทยต้องได้กิน “ปูม้านิ่ม” อนาคตสินค้าปูนิ่มไทยมูลค่าสูง

การเลี้ยงปูนิ่มจึงเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นานพอสมควร หากมีนวัตกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่แม่นยำลดการสูญเสีย น่าจะช่วยพัฒนาธุรกิจอาหารทะเลของประเทศได้อย่างมาก

ณกร อินทร์พยุง photo

ท่องเที่ยวแบบอัจฉริยะ ไปกับบลูทูธพลังงานต่ำ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศ

เจลโลสมะขาม photo

เจลโลสเมล็ดมะขาม

“เมล็ดมะขาม” เป็นของเหลือทิ้งที่ไม่ค่อยมีราคา เราส่งออกเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท โดยที่ไม่รู้ว่าปลายทางซื้อไปทำอะไร น่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในเมล็ดมะขาม

00:00
00:00
Empty Playlist