เชื้อรา

ยีสต์ (Yeasts)

“ยีสต์ (Yeast)” เป็นจุลินทรีย์จำพวกเชื้อรา (Fungi) เป็นจุลินทรีย์ที่พบน้อยชนิดเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์อื่นๆ แต่ในประเทศไทยยีสต์มีความหลากหลายของชนิดสูง จึงมีการนำมาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงเกษตร วงการอาหาร เครื่องสำอาง

เชื้อรา (Fungi)

เชื้อรา (Fungi) จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญยิ่งในระบบนิเวศ เช่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เป็นพื้นฐานทำให้เกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุ และเพิ่มความหลากหลายของพืชในระบบนิเวศ

00:00
00:00
Empty Playlist