เกาะลันตา

สาหร่ายทุ่น (Sargassum)

“สาหร่ายทุ่น” สกุล Sargassum เป็นสาหร่ายสีน้ำตาล มีความสำคัญอย่างมากในระบบนิเวศทางทะเล เปรียบได้ดั่งผืนป่าใต้ทะเลด้วยลำตันที่มีการแตกแขนงกิ่งก้านใบมากมายคล้ายต้นไม้ จึงทำให้เกิดความซับซ้อนเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ปลา ปู กุ้ง หอย เม่นทะเล ปลิงทะเล รวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น แอมฟิพอด (Amphipods) และโคพิพอด (Copepods)

00:00
00:00
Empty Playlist