เกษตรกรรม

ชานอ้อยหมักยูเรีย-อาหารหยาบของโคนม

ชานอ้อยจัดเป็นอาหารหยาบในกลุ่มเยื่อใยสูง ย่อยยาก และมีโปรตีนต่ำ หากนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์จำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพก่อน “การหมักชานอ้อยด้วยยูเรียและกากน้ำตาล” ถือเป็นหนึ่งในวิธีการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะที่ทำให้โคนมมีปริมาณน้ำนมและผลตอบแทนสูงกว่าการให้อาหารปกติ

ความยั่งยืนและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

พบว่าการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% โดยตลาดส่งออกสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย แต่การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีความยั่งยืนและมีความได้เปรียบทางการค้าจริงหรือไม่

สร้างเกษตรอัจฉริยะ ก้าวสู่เวทีโลก

อุตสาหกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก คืออุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ แต่ในการสนับสนุนนี้ ควรจะสนับสนุนอย่างไรบ้าง สนับสนุนงานวิจัยเรื่องอะไรบ้าง เราจะมีวิธีการหาเส้นทางในการแบ่งขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร เชิญทุกท่านร่วมกันหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้จากบทความนี้

เจลโลสมะขาม photo

เจลโลสเมล็ดมะขาม

“เมล็ดมะขาม” เป็นของเหลือทิ้งที่ไม่ค่อยมีราคา เราส่งออกเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท โดยที่ไม่รู้ว่าปลายทางซื้อไปทำอะไร น่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในเมล็ดมะขาม

mango photo

ทำมะม่วงให้เป็น “นางงาม”

“มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” จาก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ดังมากที่ญี่ปุ่นถือเป็นผลไม้เกรดพรีเมียมที่มีราคาสูง ตลาดต่างประเทศยอมรับ

คงศักดิ์ ศรีแก้ว

ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ วิจัยตอบโจทย์ท้องถิ่น

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย เราบริโคข้าวเป็นอาหารหลักมานานแล้ว ถึงขนาดมีคำพูดทักทายที่ติดปากกันว่า “กินข้าวมาหรือยัง”

00:00
00:00
Empty Playlist