เกษตรกรรม

“ภัยแล้ง” กับการปรับตัวของเกษตรกรและความช่วยเหลือจากภาครัฐ

แม้หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนตกชุกต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ การแก้ปัญหาในปัจจุบันของเกษตรกรทำนาเหล่านั้นเป็นอย่างไรและทางออกในการเผชิญหน้ากับภัยแล้งควรเป็นเช่นไร

อิทธิพลจีน กับผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตรของไทย

รัฐบาลจีนได้ดำเนินยุทธศาสตร์หลากหลายรูปแบบ โดยได้ส่งเสริมให้เกิดการรุกออกมาลงทุนภายนอกประเทศจีน โครงการก่อสร้างคมนาคมเพื่อการเชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ โดยนโยบายต่าง ๆ ล้วนเอื้อให้นักลงทุนชาวจีนก้าวออกไปลงทุนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรไร่อ้อย

อ้อยถือเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะมีรายได้จากการจำหน่ายอ้อยไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้ภาคเกษตรทั้งหมด

จิ้งหรีด

จิ้งหรีด จะพาลูกอีสานกลับบ้าน

เสียงหริ่ง ๆ ของ “จิ้งหรีด” อาจเป็นเสียงร้องเรียกลูกอีสานให้กลับบ้านเกิด! งานวิจัยจากรั้ว ม.ขอนแก่น ที่ยกระดับผู้ผลิตให้พร้อมรับมือตลาดที่เปิดกว้างเรื่อย ๆ ในอนาคต เพราะจิ้งหรีดจะเป็น “โปรตีนที่ทั่วโลกต้องการ”

ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์

คนกล้าคืนถิ่น ภารกิจพาหนุ่มสาวกลับบ้าน

เรากำลังเห็นเทรนด์คนรุ่นใหม่กลับไปทำเกษตร แต่ต้องยอมรับว่า คนส่วนหนึ่งโลกสวย คิดว่าทำกันง่ายๆ ดังนั้นเวลาเวลาเจอปัญหา จะถอดใจและท้อแท้

เจลโลสมะขาม photo

เจลโลสเมล็ดมะขาม

“เมล็ดมะขาม” เป็นของเหลือทิ้งที่ไม่ค่อยมีราคา เราส่งออกเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท โดยที่ไม่รู้ว่าปลายทางซื้อไปทำอะไร น่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในเมล็ดมะขาม

00:00
00:00
Empty Playlist