เกษตรกรรม

การเลี้ยงผึ้ง (ศาสตร์+ศิลป์) ไม่ง่าย

การศึกษาครั้งนี้พวกเราตามไปศึกษาและรู้จักผึ้ง และน้ำผึ้งจากในห้องวิจัย จนถึงสวนลำไยที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งกันเลยทีเดียว เพื่อหาคำตอบว่าเกษตรเลี้ยงผึ้งอย่างไร ให้ได้น้ำผึ้งแท้ คุณภาพดี

“เกษตรอินทรีย์” – ทางเลือกเพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

ปัจจุบันเกษตรกรไทยกำลังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเป็นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรลดลง

“ภาษารักแห่งหิ่งห้อย” การปล่อยหิ่งห้อยเลี้ยงสู่ธรรมชาติ

แสงของหิ่งห้อย คือความโรแมนติกแห่งค่ำคืน ความงามอันลงตัวนี้ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใครๆ ก็อยากเห็นหิ่งห้อยสักครั้ง

“ปลานิลไทย” ไปได้ไกลกว่านี้

ช่วงแรกๆ ใครเลี้ยงปลานิลก็ได้กำไร เพราะเลี้ยงยังไงผลผลิตก็ดี แต่ผ่านไป 2 ปีเท่านั้น ผลผลิตลดลงแบบตาเห็น ปลานิลอาจตายยกบ่อ 100%

“บางชะนีโมเดล” สู้ภัยน้ำ สู่เกษตรยั่งยืน

ยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยังเชื่อใน “เกษตรอินทรีย์” ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับน้ำ คำนวณรอบน้ำ และรักษาความเป็นกลุ่มที่เชื่อไปในทิศทางเดียวกัน

บางชะนีโมเดล กระบวนการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำ

จากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก รับน้ำหลายสิบปี จนชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสิน ชาวบางชะนีลุกขึ้นมาทำวิจัย ปรับวิธีคิด วิถีทำนา ให้สอดรับน้ำท่วม-แล้งที่ต้องเผชิญทุกปี

00:00
00:00
Empty Playlist