เกษตรกรรม

เห็ด (Mushrooms)

งานวิจัย “การใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน” ได้ศึกษาและได้ค้นพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่ โดยการเก็บและแยกตัวอย่างจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ และได้ค้นพบ “ทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ (Tuber thailandicum)” “ทรัฟเฟิลล้านนา (Tuber lannaense)” และ “ทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน (Tuber magnatum)” ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกในทวีปเอเชียและเป็นทรัฟเฟิลชนิดที่มีราคาแพงที่สุดในโลก

เชื้อรา (Fungi)

เชื้อรา (Fungi) จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญยิ่งในระบบนิเวศ เช่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เป็นพื้นฐานทำให้เกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุ และเพิ่มความหลากหลายของพืชในระบบนิเวศ

กระโถนพระฤๅษี (Sapria himalayana)

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีพืชหลากหลายชนิดที่สามารถพบเห็นได้ รวมทั้งพืชแปลกหายากอย่างกระโถนพระฤๅษี (Sapria himalayana Grilff.) การสำรวจเพื่อสร้างองค์ความรู้ ศึกษาความหลากหลายและจำแนกชนิดพืช เพื่อการอนุรักษ์จึงมีความสำคัญ

สาหร่ายทุ่น (Sargassum)

“สาหร่ายทุ่น” มีความสำคัญอย่างมากในระบบนิเวศทางทะเล เปรียบได้ดั่งผืนป่าใต้ทะเลด้วยลำตันที่มีการแตกแขนงกิ่งก้านใบมากมายคล้ายต้นไม้ จึงทำให้เกิดความซับซ้อนเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ปลา ปู กุ้ง หอย เม่นทะเล ปลิงทะเล รวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น แอมฟิพอด (Amphipods) และโคพิพอด (Copepods)

ผึ้ง (Bees)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผึ้งอาศัยอยู่ครบทั้ง 5 ชนิด คือ ผึ้งหลวง ผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มเล็ก ผึ้งโพรง และผึ้งพันธุ์ ทั้งยังมีความหลากหลายของพืชพรรณและผลไม้นานาชนิด จึงเหมาะสมต่อการ “เลี้ยงผึ้ง” ซึ่งถือเป็นแมลงอุตสาหกรรมที่ให้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งน้ำผึ้ง ไขผึ้ง หรือ ยางไม้ และการนำพิษของผึ้งมาใช้ประโยชน์

ผลไม้ไทยคุณค่าโภชนาการสูง

ผลไม้จ้า ผลไม้! เสียเงินซื้อผลไม้เมืองนอกแพง ๆ อยู่หลายปี แต่ไม่เคยรู้ว่า “ผลไม้ไทย” นี่เอง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารพฤกษเคมีระดับสูง น่าเสียดายที่ไม่ค่อยได้อวดสักเท่าไหร่ งานวิจัยค้นหาความลับของผลไม้ไทย ที่จะทำให้คุณอยากจ่ายตลาด

00:00
00:00
Empty Playlist