เกษตรกรรม

จิ้งหรีด

จิ้งหรีด จะพาลูกอีสานกลับบ้าน

เสียงหริ่ง ๆ ของ “จิ้งหรีด” อาจเป็นเสียงร้องเรียกลูกอีสานให้กลับบ้านเกิด! งานวิจัยจากรั้ว ม.ขอนแก่น ที่ยกระดับผู้ผลิตให้พร้อมรับมือตลาดที่เปิดกว้างเรื่อย ๆ ในอนาคต เพราะจิ้งหรีดจะเป็น “โปรตีนที่ทั่วโลกต้องการ”

ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์

คนกล้าคืนถิ่น ภารกิจพาหนุ่มสาวกลับบ้าน

เรากำลังเห็นเทรนด์คนรุ่นใหม่กลับไปทำเกษตร แต่ต้องยอมรับว่า คนส่วนหนึ่งโลกสวย คิดว่าทำกันง่ายๆ ดังนั้นเวลาเวลาเจอปัญหา จะถอดใจและท้อแท้

เจลโลสมะขาม photo

เจลโลสเมล็ดมะขาม

“เมล็ดมะขาม” เป็นของเหลือทิ้งที่ไม่ค่อยมีราคา เราส่งออกเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท โดยที่ไม่รู้ว่าปลายทางซื้อไปทำอะไร น่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในเมล็ดมะขาม

คงศักดิ์ ศรีแก้ว

ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ วิจัยตอบโจทย์ท้องถิ่น

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย เราบริโคข้าวเป็นอาหารหลักมานานแล้ว ถึงขนาดมีคำพูดทักทายที่ติดปากกันว่า “กินข้าวมาหรือยัง”

อนาคตทรัพยากรน้ำภาคเกษตรของประเทศไทย

“น้ำคือชีวิต” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้มีพระราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ตอนหนึ่งว่า “…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…” จึงเป็นที่น่าสนใจว่าในอนาคตแนวโน้มการใช้น้ำในภาคการเกษตรจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร และภาครัฐควรมีนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างไร

ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ

ข้าวยิ่งนุ่ม ยิ่งหอม น้ำตาลก็มากตาม ในยุคที่เทรนด์อาหารสุขภาพมาแรง ผลิตภัณณ์จากข้าวก็ควรพัฒนาด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถผลิตได้เองจากเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน

00:00
00:00
Empty Playlist