สิ่งแวเล้อม

เมื่ออาคารอยากต้านทานแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ การทำความเข้าใจถึงกระบวนการเกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริง จึงเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist