สิ่งแวดล้อม

มาตรการส่งเสริมรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ กับบทเรียนต่อประเทศไทย

ปัจจุบัน ภาคเศรษฐกิจด้านขนส่งมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าภาคเศรษฐกิจอื่น เนื่องจากการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในยานพาหนะ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอันเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

การตื่นตัวของไทยกับการบริหารจัดการน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่ง ทั้งต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากน้ำมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุปโภคและบริโภค คุณภาพและความเพียงพอของน้ำจึงมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต

ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีทั้งแบบเป็นแบบส่วนตัว กลุ่มผสมเพื่อนและครอบครัวกลุ่มคนที่มาศึกษาดูงาน ไปจนถึงบางคณะที่ให้บริษัททัวร์จัดการท่องเที่ยวให้

คน เมือง ขยะ

คน-เมือง-ขยะ วิกฤตภูเขาขยะล้นเมือง

ภูเขาที่มนุษย์ร่วมกันสร้างส่งกลิ่นเหม็นไกลนับ 20 กิโลเมตร ภูเขาหน้าตาพิลึกอัดแน่นไปด้วยขยะนานาชนิดปราศจากการคัดแยก กลายเป็นอนุสรณ์ของความล้มเหลวที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งนับวันเรายิ่งสร้างภูเขาขยะมากขึ้นในทุก ๆ จังหวัดของประเทศ

ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์

คนกล้าคืนถิ่น ภารกิจพาหนุ่มสาวกลับบ้าน

เรากำลังเห็นเทรนด์คนรุ่นใหม่กลับไปทำเกษตร แต่ต้องยอมรับว่า คนส่วนหนึ่งโลกสวย คิดว่าทำกันง่ายๆ ดังนั้นเวลาเวลาเจอปัญหา จะถอดใจและท้อแท้

00:00
00:00
Empty Playlist