สิ่งแวดล้อม

คน เมือง ขยะ

คน-เมือง-ขยะ วิกฤตภูเขาขยะล้นเมือง

ภูเขาที่มนุษย์ร่วมกันสร้างส่งกลิ่นเหม็นไกลนับ 20 กิโลเมตร ภูเขาหน้าตาพิลึกอัดแน่นไปด้วยขยะนานาชนิดปราศจากการคัดแยก กลายเป็นอนุสรณ์ของความล้มเหลวที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งนับวันเรายิ่งสร้างภูเขาขยะมากขึ้นในทุก ๆ จังหวัดของประเทศ

ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์

คนกล้าคืนถิ่น ภารกิจพาหนุ่มสาวกลับบ้าน

เรากำลังเห็นเทรนด์คนรุ่นใหม่กลับไปทำเกษตร แต่ต้องยอมรับว่า คนส่วนหนึ่งโลกสวย คิดว่าทำกันง่ายๆ ดังนั้นเวลาเวลาเจอปัญหา จะถอดใจและท้อแท้

สร้างเกษตรกรผสมผสาน ช่วยอนุรักษ์ผืนป่าให้ยั่งยืน

พื้นที่อนุรักษ์ที่เลือกเป็นพื้นที่ศึกษาการจัดการการเกษตรในงานวิจัยนี้ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบการเกษตรเดิมโดยใช้การจัดการการเกษตรเชิงระบบใหม่เข้ามาแก้ไข ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาระบบการเกษตรเดิม และประกอบด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ค้นหาคำตอบได้จากบทความนี้

เมนูอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดน่าน

อาชีพทางเลือกทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีคุณภาพของที่ดินที่ดีและมีทรัพยากรน้ำอย่างเพียงพอ แต่แนวโน้มของอุณหภูมิสูงที่เพิ่มขึ้นและยาวนานขึ้นรวมถึงการขยับเลื่อนของฤดูกาลและมีสภาวะความแห้งแล้งที่รุนแรงขึ้น นํามาซึ่งการเสื่อมถอยของทรัพยากรการเกษตร

การเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าให้การท่องเที่ยวของไทย

บทความนี้จะช่วยบอกเล่าถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสรรสร้างสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยจะถ่ายทอดกระบวนการที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบที่ควรค่าต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นโมเดลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในถิ่นของตน

00:00
00:00
Empty Playlist