สิ่งแวดล้อม

ข้าวบรรจุถุงกับการรับรองการค้าที่เป็นธรรม “Fairtrade Thailand”

แม้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะพยายามในการออกนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาจากเกษตรกรเองยังขาดความชำนาญในการเพิ่มบทบาทการเป็นพ่อค้า การแก้ไขปัญหายังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้ามากกว่า

กว่าจะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแม่กำปอง

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแม่กำปอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือ ซึ่งมีอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้งได้การรองรับมาตรฐานโฮมสเตย์ อันเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ

วิศวกรรมจราจรกับการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

“วิศวกรรมจราจร” เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ยกระดับการดูแลพื้นที่ท้องถนนให้ปลอดภัย และมีมาตรฐาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่ดูแลท้องถนน อาทิเช่น การช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดผู้เสียชีวิตบนท้องถนนได้

ทำความรู้จักกลุ่มทราย์ (TRY): กลุ่มสตรีผู้เลี้ยงหอยนางรมในแกมเบีย กับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและชายฝั่งของตัวเองตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรทางประมงและชายฝั่งตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน จนทำให้ชุมชนสามารถที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกลับมาได้อีกครั้ง ชาวบ้านในชุมชนสามารถประกอบอาชีพจากทรัพยากรประมงและชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน

ที่ดิน: การเปลี่ยนแปลงเชิงมูลค่า และการถือครอง

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่พยายามให้ผู้คนอยู่ที่บ้านตนเอง ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหากมีบ้านเดี่ยว หรือห้องชุดขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ หรือบริเวณให้ได้ทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากภาวะที่ต้องกักตัวเองก็กล่าวได้ว่ามีทุนที่ดี

ขีดสมรรถนะของหน่วยงานไทยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือเคยได้ยินในชื่อ Climate change เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างผลกระทบใหญ่ในระดับโลก ทุกประเทศล้วนแล้วแต่ต้องรับชะตากรรมนี้ร่วมกัน ซึ่งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในสังคมด้วย

00:00
00:00
Empty Playlist