สิ่งแวดล้อม

เตรียมทรัพยากรอย่างไรเพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

ในบางครั้งการผลิตอาหารก็ไปกระทบกับเรื่องของน้ำหรือการปลูกพืชนั้นก็ต้องใช้น้ำเช่นกัน ดังนั้นถ้าเราไม่วางแผนตั้งแต่แรกทุกคนอาจจะคิดว่ามีทรัพยากรน้ำที่เพียงพอ  แต่จริง ๆ แล้วนั้นมันไม่เพียงพอต่อทุกภาคส่วนเนื่องจากน้ำมีปริมาณจำกัด

ปรับตัวอย่างไรในวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำ?

ในขณะที่ความต้องการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างก็ขยายตัวเช่นเดียวกัน ก่อให้เกิดภาวะการแย่งชิงน้ำ ทำให้เกิดการใช้น้ำที่ฟุ่มเฟือยขาดประสิทธิภาพและเกิดมลพิษทางน้ำในระดับที่สูงกว่าปกติ และส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำ

ข้าวบรรจุถุงกับการรับรองการค้าที่เป็นธรรม “Fairtrade Thailand”

แม้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะพยายามในการออกนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาจากเกษตรกรเองยังขาดความชำนาญในการเพิ่มบทบาทการเป็นพ่อค้า การแก้ไขปัญหายังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้ามากกว่า

กว่าจะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแม่กำปอง

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแม่กำปอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือ ซึ่งมีอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้งได้การรองรับมาตรฐานโฮมสเตย์ อันเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ

วิศวกรรมจราจรกับการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

“วิศวกรรมจราจร” เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ยกระดับการดูแลพื้นที่ท้องถนนให้ปลอดภัย และมีมาตรฐาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่ดูแลท้องถนน อาทิเช่น การช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดผู้เสียชีวิตบนท้องถนนได้

ทำความรู้จักกลุ่มทราย์ (TRY): กลุ่มสตรีผู้เลี้ยงหอยนางรมในแกมเบีย กับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและชายฝั่งของตัวเองตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรทางประมงและชายฝั่งตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน จนทำให้ชุมชนสามารถที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกลับมาได้อีกครั้ง ชาวบ้านในชุมชนสามารถประกอบอาชีพจากทรัพยากรประมงและชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน

00:00
00:00
Empty Playlist