สิ่งแวดล้อม

“เสน่ห์สิมิลัน” บนสมดุลการท่องเที่ยว

แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้ทรัพยากรธรรมชาติสวย ๆ ถูกทำลาย เกิดเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อหาจุดสมดุล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันให้สวยงามและคงอยู่สืบไป

ข้าวไทย ใช้วิจัยสู้โรคและแมลง

การปลูกข้าวในประเทศไทยต้องต่อสู้กับโรคและแมลงศัตรูพืช แต่การใช้สารเคมีไม่ใช่ทางออกที่ดีกนัก นักวิจัยไทยจึงพัฒนาวิธีการเพื่อควบคุมโรคโดยไม่ให้ธรรมชาติต้องเสียสมดุล ด้วยการควบคุมและกำจัดโรคข้าวด้วยการใช้ระบบการควบคุมทางชีวภาพ (Biological control)

เมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐาน

ข้าวเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวไทยที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกว่า 90 % กลับไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาด้านการส่งออกในอนาคต จึงมีการทำวิจัยมุ่งพัฒนาระบบการรับรองกระบวนการผลิตเน้นที่การรับรองมาตรฐานตั้งแต่แปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อยกระดับข้าวไทย

ชวนเที่ยวนาขั้นบันได ภูมิปัญญาที่มาพร้อมกับความงาม

นาขั้นบันได คือ เอกลักษณ์วัฒนธรรมการทำนาในเขตเขาภาคเหนือ เนื่องจากการขาดแคลนพื้นที่ราบ ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องปรับพื้นที่ตามไหล่เขาที่ว่างเปล่าให้เป็นแปลงนาบันไดหลายๆ ขั้น การลดหลั่นของแปลงนานี่เองที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้มาสัมผัสความงามตามธรรมชาติและหลายคนหลงใหลจนต้องกลับมาเยือนอีกครั้ง

ปรับปรุงพันธุ์ดี คัดพันธุ์ให้เหมาะ

งานวิจัยช่วยให้ได้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA Marker) สำหรับลักษณะการยืดตัวของเมล็ดข้าวที่ปรุงสุก และสามารถปรับตัวให้เข้ากับนิเวศการปลูกในประเทศไทยได้ด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงอื่น ๆ ให้มีคุณภาพคล้ายข้าวบาสมาตินอกเหนือจากข้าวหอมมะลิเพื่อการค้าขายในตลาดโลกในอนาคต

เมื่อชาวบ้านลุกมาแก้ปัญหาหมอกควัน นำงานวิจัยดับไฟกลางใจคน

พื้นที่ต้นน้ำห้วยบอมแม่น้ำสายหลักของชุมชน จากเดิมที่ถูกปล่อยปะละเลย แต่เมื่อผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ชาวบ้านก็เห็นความสำคัญหันกลับมาดูแลรักษาแหล่งต้นน้ำอีกด้วย ร่วมกันนำกระสอบทรายมาทำเป็นฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง และยังอนุรักษ์พันธุ์ปลาปรุงซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นหายากใกล้สูญพันธุ์

00:00
00:00
Empty Playlist