สิ่งแวดล้อม

สึนามิ (Tsunami) คลื่นแห่งการทำลายล้าง

ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความเสียหายอย่างสูงทั้งทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากจากภัยสึนามิในครั้งนั้น ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้ เพราะในตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้และความพร้อมในการรับมือดีพอ

ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถทำนายการเกิดล่วงหน้าได้ในทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงยากที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปได้อย่างชัดเจน สิ่งที่ทำได้คือการบอกว่าบริเวณไหนมีความเสี่ยง ให้ประชาชนมีการเตรียมพร้อมที่ดีเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนั้น

การเกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ปัจจุบันยังไม่สามารถทำนายเวลา และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อจึงเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

“กระดังงาพันธุ์หายาก” และการค้นพบชนิดใหม่ของโลก

คนไทยคุ้นเคยกับ “กระดังงา” มาอย่างดี แต่ที่เรารู้จักกันเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของวงศ์กระดังงา ที่ยังไม่ถูกค้นพบในธรรมชาติ เป็นกลุ่ม “หายาก” (rare) จำเป็นต้องศึกษาอีกมาก

“ชาติพันธุ์และป่าไม้” สิทธิที่ถูกละเลยของคนชายขอบ

ครอบครัวชาวม้ง 3 คน ติดคุกคนละ 1 ปี จากการถางหญ้าในพื้นที่ 3 ไร่ แต่ถูกให้ยอมรับผิดเป็น “บุกรุกพื้นที่ป่า 9 ไร่” เซ็นยอมรับโดยไม่รู้กฏหมาย เสียเปรียบในการสู้คดี และเสียโอกาสชีวิตไป 1 ปีเต็ม

ทวงคืนน้ำสะอาด

ทุกวันนี้น้ำสะอาดหายากขึ้นทุกที ถ้าคุณอยากได้ก็ต้องซื้อเอา แล้วต้องซื้อกันไปอีกเท่าไหร่กัน? แหล่งต้นน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี เมื่อผ่านระบบกรองที่ไม่มีประสิทธิภาพ น้ำครัวเรือนจึงมีสารตกค้าง

00:00
00:00
Empty Playlist