สิ่งแวดล้อม

หลอดกระจูด ดูดเซฟโลก

“หลอดกระจูด” ดูดเซฟโลก

เรื่อง “ดูด” ที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อคนไทยใช้หลอดดูดถึงปีละ 5 พันล้านหลอด! เกิดขยะพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวทิ้ง จนทั่วโลกเกิดกระแสเปลี่ยนหลอดพลาสติกเป็น “หลอดจากธรรมชาติ”

ขุดขยะอย่างไรให้ได้ไฟฟ้า

ขุดขยะอย่างไร ให้ได้ไฟฟ้า!!

ภาพภูเขาขยะทั่วประเทศเยอะเสียจนทำให้ลืมไปว่า “เราสามารถจัดการขยะในแบบที่ดีได้” และขยะพลาสติกที่หลายคนมองข้าม ก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือผลิตเป็นวัสดุทดแทนในการทำคอนกรีต

ต้นไม้บำบัดฝุ่น

ต้นไม้บำบัดฝุ่น

ต้นไม้ริมทาง อาจไม่ได้เป็นเพียงไม้ประดับตกแต่ง แต่มีส่วนช่วยในการลด PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินของคนในประเทศ คนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเล็ก ๆ การใช้ประโยชน์จากที่ดินจึงไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะมีกำลังคนและความสามารถก็ตาม

00:00
00:00
Empty Playlist