สิ่งแวดล้อม

“เกษตรอินทรีย์” – ทางเลือกเพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

ปัจจุบันเกษตรกรไทยกำลังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเป็นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรลดลง

การปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้น ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่บริโภคไม่หยุดหย่อน ยิ่งเมื่อมนุษย์อย่างเรามารวมกันอยู่ในเมืองๆ หนึ่ง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณ

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทย จะหันมาสนใจ “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”

ในวันที่ผู้คนเริ่มตระหนักถึงภัยที่มนุษย์สร้างแก่สิ่งมีชีวิตและท้องทะเล ถูกปลุกขึ้นผ่านปรากฏการณ์ “มาเรียม Effect” จากข่าวการตายของมาเรียม พะยูนขวัญใจชาวไทยนั้น ผลการชันสูตรของทีมสัตวแพทย์พบว่ามีเศษพลาสติกเล็ก ๆ หลายชิ้นอยู่ในลำไส้ของมาเรียม จากเศษพลาสติกบนบกของมนุษย์ สู่มหันตภัยร้ายอันนำมาซึ่งความตายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

“ไม้ริมทาง” เพื่อการลดใช้น้ำ

พื้นที่สีเขียวก็ต้องมี แต่ก็ต้องใช้น้ำให้ประหยัด นี่จึงเป็นความท้าทายในการปลูกต้นไม้ริมทางในยุคที่ทรัพยากรน้ำมีอยู่อย่างจำกัด

“ภาษารักแห่งหิ่งห้อย” การปล่อยหิ่งห้อยเลี้ยงสู่ธรรมชาติ

แสงของหิ่งห้อย คือความโรแมนติกแห่งค่ำคืน ความงามอันลงตัวนี้ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใครๆ ก็อยากเห็นหิ่งห้อยสักครั้ง

00:00
00:00
Empty Playlist