สิ่งแวดล้อม

ใครทำน้ำเสีย? พิสูจน์ได้ด้วย Microbial Source Tracking

ใครทำน้ำเสีย? พิสูจน์ได้ด้วย Microbial Source Tracking

หนึ่งในเทคนิคใหม่คือ เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ในระดับโมเลกุลด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ Microbial Source Tracking (MST) ที่ลงลึกจำเพาะของจุลินทรีย์ที่อาศัยในลำไส้คนและสัตว์ชนิดต่างๆ บ่งบอกได้ว่า แหล่งน้ำได้ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง

"เพอรอฟสไกต์" อนาคตของโซล่าเซลล์

“เพอรอฟสไกต์” อนาคตของโซล่าเซลล์

ปัจจุบันเราประสบปัญหาในการผลิตโซล่าเซลล์ชนิดซิลิคอนที่ใช้พลังงานสูงและต้องอาศัยเครื่องมือค่อนข้างมาก แต่ “เพอรอฟสไกต์” สามารถผลิตจากสารละลาย ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำและปรับแต่งคุณสมบัติต่าง ๆ ได้หลากหลาย

"หอยอำแพง" การค้นพบหอยโบราณสายพันธุ์ใหม่ในไทย

“หอยอำแพง” การค้นพบหอยโบราณสายพันธุ์ใหม่ในไทย

จ. สมุทรสงครามเคยจมอยู่ใต้มหาสมุทรมาก่อน! นอกจากเราจะค้นพบซากวาฬที่สมบูรณ์มากอย่าง “วาฬอำแพง” อีกทั้งนักวิจัยยังพบซากหอยจิ๋วโบราณสายพันธุ์ใหม่ของโลกในบริเวณใกล้เคียงด้วย

การเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย

การเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย

หลังจากกัญชาปลดล็อค ก็เกิดกระแสคนแห่สนใจที่จะทำธุรกิจการปลูกกัญชาอย่างแพร่หลายในไทย จนราวกับว่ากัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ แต่ก็ยังเกิดคำถามมากมายว่า จุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหน ผลผลิตนำไปแปรรูปเป็นอะไร ลงทุนไปจะเจ็บตัวหรือเปล่า (และต้องไม่ผิดกฎหมาย)

โอเอซิสที่มีชีวิตของกรุงเทพ

โอเอซิสที่มีชีวิตของกรุงเทพ

คุณยังสามารถชมวิถีชีวิตริมคลองและธรรมชาติที่สวยงามได้ในกรุงเทพฯ เมื่อนักวิจัยและคนในพื้นที่ลุกขึ้นมาทำงานวิจัยที่มีชีวิต สร้างสีสันให้ริมคลองมีลมหายใจอีกครั้ง

พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์

พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์ จากทีมวิจัย ม.เชียงใหม่

“ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์” ใน ม.เชียงใหม่ เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพทางการแพทย์ ที่ในอนาคตไทยอาจลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้

00:00
00:00
Empty Playlist