สิ่งแวดล้อม

ต้นไม้บำบัดฝุ่น

ต้นไม้บำบัดฝุ่น

ต้นไม้ริมทาง อาจไม่ได้เป็นเพียงไม้ประดับตกแต่ง แต่มีส่วนช่วยในการลด PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คน เมือง ขยะ

คน-เมือง-ขยะ วิกฤตภูเขาขยะล้นเมือง

ภูเขาที่มนุษย์ร่วมกันสร้างส่งกลิ่นเหม็นไกลนับ 20 กิโลเมตร ภูเขาหน้าตาพิลึกอัดแน่นไปด้วยขยะนานาชนิดปราศจากการคัดแยก กลายเป็นอนุสรณ์ของความล้มเหลวที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งนับวันเรายิ่งสร้างภูเขาขยะมากขึ้นในทุก ๆ จังหวัดของประเทศ

คาดคะเนอนาคตพลังงานไทยในปี ค.ศ. 2035

หลายครั้งที่เราเห็นบทความในการทำนายอนาคตพลังงาน ทั้งของในประเทศและต่างประเทศ หลายท่านอาจสงสัยว่าแต่ละบทความ หรือแต่ละงานวิจัย มีที่มาหรือหลักการในการคิดวิเคราะห์อย่างไร บทความนี้จะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นหนึ่งในวิธีคิดวิเคราะห์และหาคำตอบนั้น…แต่บทสรุปจากมุมมองในปัจจุบันนี้ของผู้เชี่ยวชาญไทยเป็นอย่างไร…จะตรงกับใจของทุกท่านหรือไม่…หากต้องการไขข้อสงสัยนี้…ขอเชิญทุกท่านติดตามได้จากบทความนี้…

มาร์ค เฟิลเคอร์ photo

ยุคนี้ที่ว่าแล้ง ยุคหน้าอาจแล้งหนักกว่า

จริงหรือน้ำประปาจะไม่มีวันหมดในอนาคตข้างหน้า แต่เมื่อมองไปรอบๆ ตัว แม่น้ำที่แห้งขอด และข่าวความแห้งแล้ง และฝนทิ้งช่วง ถึงมีให้เห็นได้บ่อยๆ

สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ – หลักคิดและแนวทางในการขับเคลื่อน

“ภาวะโลกร้อน” คำนี้คงเป็นคำที่หลายคนได้ยินจนคุ้นหู ปัจจุบันไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่ได้รับรู้ถึงผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในสาเหตุหลักของมันคือ ภาวะโลกร้อน การแก้ไขเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นวาระระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันรักษ์โลกให้มากยิ่งขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพ photo

ลดความสูญเสียทรัพยากรไทย กฏหมายความหลากหลายทางชีวภาพต้อง Update

ทรัพยากรธรรมชาติไทยเปราะบาง และถูกตักตวงผลประโยชน์อยู่เสมอ บริษัทข้ามชาติมีแนวโน้มนำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของไทย ไปจดสิทธิบัตร โดยชุมชนเจ้าของไม่ได้อะไรเลย

00:00
00:00
Empty Playlist