สิ่งแวดล้อม

คาดคะเนอนาคตพลังงานไทยในปี ค.ศ. 2035

หลายครั้งที่เราเห็นบทความในการทำนายอนาคตพลังงาน ทั้งของในประเทศและต่างประเทศ หลายท่านอาจสงสัยว่าแต่ละบทความ หรือแต่ละงานวิจัย มีที่มาหรือหลักการในการคิดวิเคราะห์อย่างไร บทความนี้จะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นหนึ่งในวิธีคิดวิเคราะห์และหาคำตอบนั้น…แต่บทสรุปจากมุมมองในปัจจุบันนี้ของผู้เชี่ยวชาญไทยเป็นอย่างไร…จะตรงกับใจของทุกท่านหรือไม่…หากต้องการไขข้อสงสัยนี้…ขอเชิญทุกท่านติดตามได้จากบทความนี้…

มาร์ค เฟิลเคอร์ photo

ยุคนี้ที่ว่าแล้ง ยุคหน้าอาจแล้งหนักกว่า

จริงหรือน้ำประปาจะไม่มีวันหมดในอนาคตข้างหน้า แต่เมื่อมองไปรอบๆ ตัว แม่น้ำที่แห้งขอด และข่าวความแห้งแล้ง และฝนทิ้งช่วง ถึงมีให้เห็นได้บ่อยๆ

สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ – หลักคิดและแนวทางในการขับเคลื่อน

“ภาวะโลกร้อน” คำนี้คงเป็นคำที่หลายคนได้ยินจนคุ้นหู ปัจจุบันไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่ได้รับรู้ถึงผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในสาเหตุหลักของมันคือ ภาวะโลกร้อน การแก้ไขเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นวาระระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันรักษ์โลกให้มากยิ่งขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพ photo

ลดความสูญเสียทรัพยากรไทย กฏหมายความหลากหลายทางชีวภาพต้อง Update

ทรัพยากรธรรมชาติไทยเปราะบาง และถูกตักตวงผลประโยชน์อยู่เสมอ บริษัทข้ามชาติมีแนวโน้มนำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของไทย ไปจดสิทธิบัตร โดยชุมชนเจ้าของไม่ได้อะไรเลย

วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม photo

“วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม” มองมนุษย์/ธรรมชาติผ่านโลกวรรณกรรม

วรรณกรรม คือโลกอีกใบที่สะท้อนภาพสิ่งแวดล้อมผ่านตัวอักษร ช่วยให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

food waste photo

ขยะคือ เงิน C-ROS ขยะเพิ่มทรัพย์

ขยะอาหาร (Food Waste) เป็นขยะที่คนสนใจน้อยที่สุด เพราะนอกจากหน้าตาดูไม่จืดแล้ว การนำไปใช้ประโยชน์ต่อก็ยิ่งยากลำบาก การกำจัดส่วนใหญ่คือการฝังกลบ หรือเอาไปทำปุ๋ยแค่นั้น

00:00
00:00
Empty Playlist