สิทธิเด็ก

ตุ๊กตาวิเศษ ลดความบอบช้ำของเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ

การทำคดีเกี่ยวกับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะในกระบวนการทางกฏหมายเด็กจะต้องเล่าประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพรับฟัง

00:00
00:00
Empty Playlist