สารสกัดเหง้าขิง

สารสกัดเหง้าขิงกับการบำบัดเบาหวาน

เบาหวานจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในการรักษาถือว่ามีราคาค่อนข้างสูง การหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยลดความรุนแรงของโรคนี้เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น… แต่ต้องทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร ใช้สมุนไพรอะไรดี…สามารถติดตามได้จากบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist