สาธารณสุข

สร้างเครือข่ายสุขภาพชายแดน ยกระดับสุขภาพมั่นคง

สุขภาพของประชาชนบริเวณชายแดนของประเทศที่อยู่ติดกัน ถือเป็นบริเวณสำคัญในการป้องกัน และลดการระบาดของโรคภัยต่างๆ หากมีการจัดการสร้างระบบกลไกที่ดี สามารถทำให้ชุมชน และหน่วยงานบริเวณชายแดนเข้มแข็ง จะช่วยส่งผลไม่เพียงแต่สุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศที่ดีขึ้น ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศที่จะแข็งแรงขึ้นตามไปด้วย แต่จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ควรได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนไหนบ้าง สามารถติดตามอ่านได้จากบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist