สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians)

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการค้นพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดใหม่ของโลกอยู่บ่อยครั้ง หนึ่งในนั้นคือการค้นพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 1 สกุลใหม่ของโลก (New genus) และ 2 ชนิดพันธุ์ใหม่ (New species) ได้แก่ อึ่งถ้ำตะนาวศรี (Siamophryne troglodytes) และอึ่งกรายตะนาวศรี (Leptobrachium tenasserimense) ถือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และสมบัติล้ำค่าของประเทศไทย

จระเข้ (Siamese crocodiles)

จากการวิจัยองค์ประกอบของเลือด “จระเข้สยาม” ได้แก่ ซีรัม พลาสมา สารสกัดเม็ดเลือดขาว และฮีโมโกลบิน มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด นี่จึงเป็นอีกหนี่งตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของมนุษย์ได้ในอนาคต

00:00
00:00
Empty Playlist