สังคม

How to be successful in research?

ข้อคิดดีๆ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ให้กุญแจสำคัญ 8 ดอก สำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในงานวิจัย

เมื่อชาวบ้านลุกมาแก้ปัญหาหมอกควัน นำงานวิจัยดับไฟกลางใจคน

พื้นที่ต้นน้ำห้วยบอมแม่น้ำสายหลักของชุมชน จากเดิมที่ถูกปล่อยปะละเลย แต่เมื่อผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ชาวบ้านก็เห็นความสำคัญหันกลับมาดูแลรักษาแหล่งต้นน้ำอีกด้วย ร่วมกันนำกระสอบทรายมาทำเป็นฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง และยังอนุรักษ์พันธุ์ปลาปรุงซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นหายากใกล้สูญพันธุ์

ลดฝุ่น 2.5

สกว. มุ่งลดฝุ่น 2.5 พัฒนาประสิทธิภาพสูงสุดการเผาไหม้น้ำมันดีเซล

“ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล” คือหนึ่งในตัวการหลักที่ทำให้เกิดเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่คนกรุงเรียกจนติดปากทุกวันนี้ว่า “PM 2.5” เกิดจากระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นไม่สมบูรณ์เท่ากับเครื่องยนต์เบนซิน ส่งผลให้ไอเสียที่ปล่อยออกมามีปริมาณก๊าซพิษรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter, PM) หรือเขม่าจากไอเสีย (Soot) มากกว่า แล้วต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร

นักวิจัย สกว. ชี้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทางออกปัญหา PM 2.5 เซฟเงินชาติหลายหมื่นล้านบาทต่อปี

ยานยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประหยัดเชื้อเพลิง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง

PM 2.5 Infographic

ฝุ่น PM 2.5 : เล็กทะลุปอดเข้ากระแสเลือด ส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายจุดทั่วร่าง

ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีขนาดเล็กมากพอที่จะหายใจเข้าไปสู่ปอด และซึมผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือดดังนั้นแล้วผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายจึงมีทั้งแบบ ‘เฉียบพลัน’ และแบบ ‘เรื้อรัง’

00:00
00:00
Empty Playlist