สังคม

แก่แล้วไง? ยังวิจัยได้

ปกติเราเห็นคนหนุ่มสาวเป็นแกนนำชุมชน แต่ที่บ้านปลักปรือนี้พิเศษอยู่อย่างที่ผู้สูงอายุเป็นแกนนำของทุกอย่าง ด้วยความรู้สมุนไพรที่สั่งสมมานาน ประสานเข้ากับกระบวนการวิจัย ผู้สูงอายุบ้านปลักปรือจึงเป็นผู้ประกอบการรุ่นเดอะ

กรุงเทพฯ น้ำไม่พอใช้ใน 20 ปีข้างหน้า

หากบอกว่าอีก 20 ปีข้างหน้า น้ำจะไม่เพียงพอสำหรับประชากรชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะเชื่อยากเพราะทุกวันนี้น้ำไหลแรงออกมาจากก๊อกทุกวัน แต่นี่ข้อมูลมาจากงานวิจัยที่ประกอบด้วยข้อมูลมากมาย ได้เวลาแล้วที่เราจะตระหนัก และให้คุณค่ากับน้ำมากขึ้น

หรือไทยควรเอาจริง “กฎหมาย Cyber bullying”

การกลั่นแกล้งทางสื่อออนไลน์ เกิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเจอหน้าก็สามารถทำได้ ประเทศไทยควรจะมีมาตรการปกป้องเด็กอย่างจริงจัง และถูกจุด

สังคมที่คนรุ่นใหม่ ไม่อยากมีลูก

เกิดมาได้ยินคำว่า “มีลูกมากยากจน” กระทั่งเป็นความคิดฝังหัว ไม่อยากมีลูกเพราะจะกลายเป็น “ภาระ” แต่ทุกวันนี้ประเทศไหนๆ ก็เผชิญภาวะเด็กเกิดน้อยลง รวมถึงไทยด้วย ลูกจะเป็นภาระจริง ๆ หรือ มาร่วมหาคำตอบกัน

มอง “การเลือกตั้ง” ในประเทศอาเซียน บทเรียนสู่ประเทศไทย

เมื่อการเลือกตั้งนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมีพลวัตร โครงการวิจัย “พลวัตรทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยในอาเซียน” โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ จะนำเราออกสำรวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

00:00
00:00
Empty Playlist