สังคม

ส่องอาเซียนผ่าน “ภาษิต”

ภาษิตของแต่ละประเทศก็เป็นเครื่องสะท้อนแนวคิดการดำรงชีวิตของผู้คน ที่มีทั้งความเหมือนและความต่างจนน่าศึกษา ทำไมคนในประเทศนี้ถึงคิดแบบนั้น ยิ่งเรารู้ภาษิตของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เราก็อาจจะเข้าใจความรู้สึกลึก ๆ ของคนในประชาคมอาเซียนก็ได้

ส่งลูกให้ตายายเลี้ยง สู่ความสัมพันธ์ใหม่ที่เรียกว่า ครอบครัวแหว่งกลาง

ส่งลูกให้ตายายเลี้ยง สู่ความสัมพันธ์ใหม่ที่เรียกว่า “ครอบครัวแหว่งกลาง”

อาจเป็นเรื่องปกติมากขึ้นที่พ่อแม่ยุคปัจจุบันจะส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายาย และตนเองต้องทำงานอยู่ในเมือง แล้วแบบนี้วัยที่ห่างกันมาก ๆ ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุ จะมีผลต่อความเป็นอยู่ใน “ครอบครัวแหว่งกลาง” อย่างไร

ส่งออกวายไทย สู่ “วายโลก”

ส่งออกวายไทย สู่ “วายโลก”

ช่วงนี้ต้องยอมรับว่านวนิยายวายมาแรงจริง ๆ ครองใจนักอ่านสายวาย และถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์จนกระทั่งเกิดกระแสส่งออก “วายไทย” สู่ “วายโลก”

Democracy in a nutshell: เจาะลึกการช่วงชิงความหมายของประชาธิปไตยของนักวิชาการฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาผ่านวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2557

ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2557 เป็นช่วงระหว่างการเกิดรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค. นำโดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ถึงการเกิดรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบัน

ต้นไม้บำบัดฝุ่น

ต้นไม้บำบัดฝุ่น

ต้นไม้ริมทาง อาจไม่ได้เป็นเพียงไม้ประดับตกแต่ง แต่มีส่วนช่วยในการลด PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างสื่อสารคดี – รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่

โรงเรียนเป็นรากฐานของการศึกษาต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการออกแบบการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ควรยึดติดอยู่กับกรอบแบบเดิม ๆ

00:00
00:00
Empty Playlist