สังคม

4 ฉากทัศน์ ประชากรและครอบครัวไทยในอนาคต 2583

“4 ฉากทัศน์” ประชากรและครอบครัวไทยในอนาคต 2583

การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ล้วนมีเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนด้วยผู้คน เราต้องการประชากรคุณภาพที่ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า แต่อัตราการเกิดกลับถดถอยลง ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

4 ฉากทัศน์ ครอบครัวประชากรไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

การศึกษาเพื่อมองเห็นภาพอนาคต จะช่วยให้เรารู้ว่า จะต้องวางแผนปัจจุบันอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ปรารถนามากที่สุด ส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะผู้วิจัย สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

BPSD

สูงวัยไม่จำเป็นต้อง “สมองเสื่อม”

สังคมไทยมักคิดว่า “ผู้สูงอายุกับโรคสมองเสื่อม” เป็นของคู่กัน คนแก่มักหลง ๆ ลืม ๆ เป็นเรื่องธรรมดา แต่จริง ๆ แล้ว ผู้สูงอายุทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องเป็นโรคสมองเสื่อม เพราะสามารถคัดกรองได้ โดยเฉพาะอาการแบบ BPSD

Thai Education

4 ฉากทัศน์การศึกษาไทยในอีก 20 ปี!

อีก 20 ปีข้างหน้า เด็กไทยจะเรียนกันแบบไหน? ยิ่งเรียนออนไลน์กันมากขึ้น ก็เริ่มเห็นปัญหาชัดขึ้นเรื่อย ๆ แถมนักเรียนในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ก็ยังเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาอีก

ผ้าอนามัย ทำไมฉันต้องจ่าย

ผ้าอนามัย ทำไมฉันต้องจ่าย?

เลือดประจำเดือนที่ซึมเปื้อนกับการตีตรา ว่าผู้หญิงไม่รู้จักปกป้องตัวเอง หรือไม่รู้จักจัดหาผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนมาใช้ แต่จริง ๆ แล้วผ้าอนามัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนควรได้รับหรือไม่

กรุงเทพเป็นศูนย์กลาง เกินไปหรือเปล่า

กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง เกินไปหรือเปล่า

กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของประเทศไทย จนกระทั่ง “เป็นศูนย์กลางมากเกินไป” นี่จึงทำให้ไทยมีความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองหลวงและจังหวัดอื่น ๆ สูงที่สุดติดอันดับโลก เกิดการกระจุกตัวของประชากร และทรัพยากรอย่างมหาศาลทิ้งห่างจังหวัดอื่นเรื่อย ๆ

00:00
00:00
Empty Playlist