สังคม

“ผู้สูงอายุทักษะสูง” เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม

“ถึงร่างกายจะอ่อนล้าตามกาลเวลา แต่ทักษะยังคงเฉียบคม” นี่จึงเป็นเหตุผลที่ธุรกิจหลายแห่งยังคงจ้างผู้สูงอายุไว้ในองค์กร และผู้สูงอายุรักที่จะทำงาน

ไทย-กัมพูชา 45 ปีที่พลัดพราก

เมื่อสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนบริบท ก็มักเกิดความเข้มงวดในพื้นที่บริเวณชายแดนแทบทุกครั้ง คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบความสัมพันธ์ จากที่เคยไปมาหาสู่ก็พลัดพรากจากกัน

รูปแบบการอยู่อาศัยกับความเปราะบางของผู้สูงอายุ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนของผู้สูงอายุมีมากกว่าสัดส่วนประชากรวัยเด็ก โดยไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้ามาเป็นสังคมสูงวัยที่กำลังจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า

แก่แต่กาย เก๋าความรู้ อุตสาหกรรมยานยนต์จ้างผู้สูงอายุมากขึ้น

ผู้สูงอายุพอถึงวัย 60 ปีแล้วมีทางเดียวคือต้องเกษียณจากงานเท่านั้นหรือ ยังมีทางออกอื่นอีกไหมที่ไม้ใกล้ฝั่งจะเลือก เพราะพวกเขามีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เปี่ยมล้น

EEC – ลดหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ำ?

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นนโยบายสำคัญของประเทศในฐานะที่เป็นโครงการนำร่อง Thailand 4.0 แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนา EEC อาจเป็นการตอกย้ำความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่ไม่สมดุลของประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน

“ลุ่มน้ำประชารัฐสระแก้ว” จะถูกจุดได้อย่างไร ถ้าชุมชนไม่ลงมือ

เหตุผลว่าทำไม ชาวบ้าน ต.ทุ่งมหาเจริญ จ.สระแก้ว ลุกขึ้นสำรวจแหล่งน้ำของตัวเองเมื่อเผชิญวิกฤตแล้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ละเอียดยิบให้กับกรมชลประทาน หาทางออกร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำ

00:00
00:00
Empty Playlist