สังคม

สมชัย จิตสุชน

มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำ เห็นทุกความสำคัญของรายจ่าย

การใช้เส้นความยากจนมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี ไม่เพียงพอกับสังคมไทยที่มีรายได้และความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ถึงเวลาหามาตรฐานใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนไทย

ศิลปกรรมกระจก สะท้อนวิถีชุมชน

พักชมสิ่งที่สวยงามสักครู่ กับศิลปะกระจก ณ วัดท่าข้าม (ชัยชนะ) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เรื่องราววิถีชุมชนกลายมาเป็นภาพประทับใจ ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะกระจกที่มีรายละเอียดวิจิตรงดงาม

“ฟุตบอลอะคาเดมี” ประตูฝันบอลอาชีพ

ช่วงนี้เราเห็น “ฟุตบอลอะคาเดมี” มีมากขึ้นในแต่ละจังหวัด แถมพ่อแม่ก็ยังสนับสนุนลูกๆ เพื่อฝึกฝนกรุยทางสู่บอลอาชีพ ในขณะที่บรรยากาศการแข่งขันสูงมาก มีเด็กไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้เป็นตัวจริงลงสนาม

เที่ยวไป วิจัยไป ดอยสเตอร์

กลุ่ม “ดอยสเตอร์” (#DoiSter) สำรวจองค์ความรู้ชุมชน และขยายผลเป็นงานวิจัยที่ช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจ และสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเลอเวือะ

“ชาติพันธุ์และป่าไม้” สิทธิที่ถูกละเลยของคนชายขอบ

ครอบครัวชาวม้ง 3 คน ติดคุกคนละ 1 ปี จากการถางหญ้าในพื้นที่ 3 ไร่ แต่ถูกให้ยอมรับผิดเป็น “บุกรุกพื้นที่ป่า 9 ไร่” เซ็นยอมรับโดยไม่รู้กฏหมาย เสียเปรียบในการสู้คดี และเสียโอกาสชีวิตไป 1 ปีเต็ม

การวางผังเมือง แนวทางในการการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การวางผังเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองที่มีผังเมืองที่เหมาะสมจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเมืองแล้วยังช่วยทำให้ความสามารถในรับมือสูงขึ้นเมืองมีความทนหรือยืดหยุ่นสูง (Resilience) สามารถปรับสภาพให้ตอบรับกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

00:00
00:00
Empty Playlist