สังคม

“ช่างชุมชน” คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สะท้อนความเข้มแข็งชุมชน

ผู้สูงอายุใน อ.วารินชำราบ ต้องเสี่ยงชีวิตจากการอาศัยในบ้านที่ทรุดโทรม เมื่อไม่มีทางเลือกพวกเขาก็ต้องจำใจอยู่อย่างเดียวดาย

“นคราภิวัฒน์” นิยามเมืองที่ต้องขยาย

ความเป็น “เมือง” อาจจะแคบไปแล้ว เพราะพวกเราส่วนใหญ่ถูกกึ่งบังคับให้ออกมาอยู่นอกเมืองเพื่อเลี่ยงความแออัด จนมีนิยาม “พื้นที่กึ่งเมือง” ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ความพร้อมของชายฝั่งทะเลไทยในการเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน

จังหวัดชายฝั่งของไทยมีความพร้อมเพียงใดที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน เพื่อที่จะทราบถึงแนวโน้มของการพัฒนาว่าจังหวัดชายฝั่งของไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงินมากแค่ไหนนั้น “ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีน้ำเงินระดับจังหวัด” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นิทานพื้นบ้านชาติพันธุ์เขมร

จำได้ไหมว่าตอนเด็กๆ เราเรียนภาษาอังกฤษจากนิทานตะวันตก อย่าง สโนไวท์ ซินเดอเรลล่า แต่ถ้าบ้านคุณอยู่ติดกับกัมพูชานิดเดียว นิทานพื้นบ้านเขมรก็สนุกและสะท้อนความเป็นอยู่ได้ดีทีเดียว

ประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะ ศิลปะด้วยเรื่องชุมชน

คลองโอ่งอ่างกลายเป็น Landmark สำคัญของกรุงเทพแห่งใหม่ไปแล้ว เสียงสะท้อนของคนในชุมชนค่อยๆ สร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน นี่จึงเป็นทิศทางเชิงบวกเมื่อรัฐและชุมชนได้พูดคุยกัน

มิติเวลาของผู้ป่วยอัมพาต ความหมายของเวลาไม่เหมือนวันเก่า

ผู้ป่วยอัมพาตมีการรับรู้ช่วงของเวลาไม่เหมือนกับคนทั่วไป โดยการรับรู้เวลาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล ทำให้เวลาที่ได้ใช้ด้วยกันมีความหมายสำหรับผู้ป่วย

00:00
00:00
Empty Playlist