สังคมผู้สูงอายุ

แก่แต่กาย เก๋าความรู้ อุตสาหกรรมยานยนต์จ้างผู้สูงอายุมากขึ้น

ผู้สูงอายุพอถึงวัย 60 ปีแล้วมีทางเดียวคือต้องเกษียณจากงานเท่านั้นหรือ ยังมีทางออกอื่นอีกไหมที่ไม้ใกล้ฝั่งจะเลือก เพราะพวกเขามีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เปี่ยมล้น

แก่แล้วไง? ยังวิจัยได้

ปกติเราเห็นคนหนุ่มสาวเป็นแกนนำชุมชน แต่ที่บ้านปลักปรือนี้พิเศษอยู่อย่างที่ผู้สูงอายุเป็นแกนนำของทุกอย่าง ด้วยความรู้สมุนไพรที่สั่งสมมานาน ประสานเข้ากับกระบวนการวิจัย ผู้สูงอายุบ้านปลักปรือจึงเป็นผู้ประกอบการรุ่นเดอะ

00:00
00:00
Empty Playlist