วิทยาศาสตร์

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวและมีเสถียรภาพแปรรูปก๊าซให้เป็นสารเคมีที่มีมูลค่า

จุดเปลี่ยสำคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากงานวิจัย การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศ จากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมละการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล เข้าสู่กระบวนการแยกก๊าซ ออกจากก๊าซเหลือทิ้ง เพื่อนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีที่มีมลค่าทางเศรษฐกิจและพลังงานทดแทนในอนาคต

นาฬิกาแจ้งเตือนปริมาณก๊าซพิษ

นาฬิกาแจ้งเตือนปริมาณก๊าซพิษ คือคาร์มอนอกไซด์ สาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ การทำงานของนาฬิกาชนิดนี้จะใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กในการตรวจจับก๊าซพิษ

สูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคของผักสลัด Hydroponic

นวัตกรรมที่ง่ายต่อการใช้งานของเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัดในระบบไฮโดร์โปนิกส์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคด้วย โดยการนำเชื้อสดของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มาทำให้อยู่ในรูปแบบแกรนูลและแคปซุูล ลดข้อจำกัดเดิม ๆ

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างระดับนาโนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและไบโอไฮโดรดีออกซิจิเนทดีเซล

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ สารเคมีที่มูลค่าสูงและวัสดุขั้นสูงด้วยการใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อเป็นกรช่วประเทศลดการพึ่งพาต่างประเทศ

เพิ่มมูลค่าไขมันจระเข้

ใครว่าจระเข้มีดีแค่เนื้อและหนัง เมื่อนักวิจัย สกสว. ศึกษาพบ ‘ไขมันจระเข้น้ำจืด’ วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงจระเข้ มีกรดไขมันโอเมก้า 9 สูง มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดและยับยั้งการอักเสบ เผยพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันจระเข้ได้สำเร็จ พร้อมต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ ‘เจลบำรุงผิวต้านการอักเสบจากไขมันจระเข้’ วางจำหน่ายแล้ว

เทคนิคแยกวินิจฉัยชนิดเปปไทด์ ช่วยทำนายผลตรวจโรคร้ายได้รวดเร็วขึ้น

ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการจับกันของโปรตีนเกิดจากการเชื่อมติดด้วยพันธะเปปไทด์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ อาจจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อการทำงานของเซลล์และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้ เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น แต่จะแยกและวิเคราะห์เปปไทด์ที่จับกันเป็นโครงสร้างสลับซับซ้อนอย่างไร สามารถติดตามได้จากบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist