วิทยาศาสตร์

วัตถุเหลือทิ้ง สู่คอนกรีตมวลเบา

การรีไซเคิลขยะที่เหลือทิ้งหรือไร้ประโยชน์ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือแปรรูปจนได้วัตถุดิบชิ้นใหม่นั้นเป็นที่ยอมรับมากในปัจจุบัน แต่การรีไซเคิลขยะส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่บ่อยครั้ง คือ ขยะประเภทพลาสติก แต่ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อให้ได้วัตถุดิบชิ้นใหม่ได้ นั้นก็คือ “เศษคอนกรีตหรือเศษอิฐ”

อัลกอริทึมประมาณการค่าฝนจากดาวเทียม แม่นยำ รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วไทย

ที่ผ่านมาข้อมูลปริมาณฝนที่ไทยใช้มาจากมาตรวัดฝนและเรดาร์ ซึ่งมีข้อจำกัดและไม่ครอบคลุม จึงเป็นที่มาในการพัฒนาสู่ App thailandrain ที่มีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมจึงเป็นวิธีเดียวที่จะได้ข้อมูลฝนครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว แม่นยำ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ

โลกของผึ้ง น้ำผึ้งไทยยืนหนึ่งบนเวทีโลก

น้ำผึ้งไทยปลอมหรือเปล่า? หากน้ำผึ้งมาจากฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยงผึ้งตัวจริง ยังไงก็เป็นน้ำผึ้งแท้ แถมเป็นน้ำผึ้ง “ชั้นดี” อีกด้วย โดยเฉพาะน้ำผึ้งดอกลำไย ที่ต่างชาติยังติดใจ

การเลี้ยงผึ้ง (ศาสตร์+ศิลป์) ไม่ง่าย

การศึกษาครั้งนี้พวกเราตามไปศึกษาและรู้จักผึ้ง และน้ำผึ้งจากในห้องวิจัย จนถึงสวนลำไยที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งกันเลยทีเดียว เพื่อหาคำตอบว่าเกษตรเลี้ยงผึ้งอย่างไร ให้ได้น้ำผึ้งแท้ คุณภาพดี

โกงกางใบใหญ่ช่วยป่าชายเลน ดูดซับโลหะหนัก

หลายๆ ครั้งธรรมชาติก็ได้สร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือขึ้นมาช่วยโลกของเรา เพื่อคืนความสวยงามกลับมา เช่นเดียวกับในครั้งนี้ ที่เราพบปัญหาโลหะหนักตามป่าชายเลน ที่น่าจะกำจัดหรือเอาออกไปได้ยากมาก แต่แล้วธรรมชาติได้ส่งต้นโกงกางใบใหญ่มาช่วยโลกอีกครั้ง แต่จะช่วยอย่างไร ช่วยได้มากแค่ไหน สามารถติดตามได้จากบทความนี้

การเตรียมคอมพอสิตระดับนาโนเมตรที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงจากยางธรรมชาติและซิลิกา

คอมพอสิตเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานวิจัยคิดค้นคอมพอสิตระดับนาโนเมตรที่มีพื้นผิวจำเพาะสูง จากยางธรรมชาติและซิลิกา

00:00
00:00
Empty Playlist