วิทยาศาสตร์

ไททาเนียมไดออกไซด์กับการป้องกันการหมองของเครื่องประดับเงิน

ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้นำของโลกด้านการผลิตเครื่องประดับเงิน โดยมียอดการส่งออกเครื่องประดับเงินไปยังตลาดโลกเป็นจำนวนมาก จนได้รับการยอมรับว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของเครื่องประดับเงิน (World Capital for Silver Jewelry)

สระกักเก็บน้ำจากน้ำยาง

น้ำยางพาราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างนะ คำตอบหนึ่งในนั้นคือการนำน้ำยางพาราเข้มข้นมาผสมสารเคมี ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “น้ำยางคอมพาวนด์” ก่อนฉีดพ่นลงบนชั้นของผ้าเสริมแรงในพื้นที่สร้างสระเพื่อทำเป็นสระกักเก็บน้ำ

กลไกการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี

เมื่อเมืองขยายตัวใหญ่ขึ้น ผู้คนมากขึ้น ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลก็ตามมาทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำทิ้ง ทั้งจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบ้านเรือน ลงสู่แหล่งน้ำทะเล ส่งผลทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยหลายแห่งเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี มาจากกระบวนการยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)

คาดคะเนอนาคตพลังงานไทยในปี ค.ศ. 2035

หลายครั้งที่เราเห็นบทความในการทำนายอนาคตพลังงาน ทั้งของในและต่างประเทศ มีที่มาหรือหลักการในการคิดวิเคราะห์อย่างไร บทความนี้จะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นหนึ่งในวิธีคิดวิเคราะห์และหาคำตอบนั้น แต่บทสรุปจากมุมมองในปัจจุบันนี้ของผู้เชี่ยวชาญไทยเป็นอย่างไร ขอเชิญทุกท่านติดตามได้จากบทความนี้

ปิยพงษ์ เชนร้าย

ธรณีวิทยาเต็มไปด้วยความตื่นตาของโลก แต่การศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นแค่ภายในห้องเรียน

สำหรับวิธีการเรียนการสอนธรณีวิทยาในระดับมัธยมศึกษาของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปนักเรียนจะได้รับความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนเป็นหลัก โรงเรียนบางแห่งอาจมีตัวอย่างหินของจริงให้ได้ศึกษา ในขณะที่นักเรียนในหลายโรงเรียนไม่มีตัวอย่างหินจริงได้ศึกษา

รัชนี คงคาฉุยฉาย

ผลไม้ไทย คุณค่าโภชนาการสูง

เทรนด์ความสนใจเรื่องคุณค่าโภชนาการในอาหารมีมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่คนรักสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับผักและผลไม้ เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระ และมีคุณสมบัติในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ

00:00
00:00
Empty Playlist