วิทยาศาสตร์

น้ำมันเซลล์ยีสต์จากใบอ้อย

ถ้างานวิจัยค้นพบว่าสามารถสกัดน้ำมันเซลล์ยีสต์จากใบอ้อยได้ กลายเป็นแหล่งพลังงานมีมูลค่า เกษตรกรจะลดการเผาอ้อยไหม?

เปลือกไข่ไม่เหลือทิ้ง เปลี่ยนของเสียให้มีค่าด้วยความร้อน

เปลือกไข่จำนวนมหาศาลจากภาคอุตสาหกรรมมักถูกทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ ทั้งๆ ที่ยังมีองค์ประกอบทางเคมีจำเป็นที่น่าจะนำไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าได้

คัดแบคทีเรียมาช่วยผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับประเทศไทยได้นะ

การค้นหาเทคโนโลยีสำหรับการนำไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างวัสดุชีวภาพทางเลือกมาทดแทนการใช้พลาสติกสังเคราะห์หรือพลาสติกปิโตรเลียม ในปัจจุบันมีความตื่นตัวอย่างมากในสังคมทั้งในด้านผู้ผลิต และผู้บริโภค เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในทะเล

โปรตีนน้ำตาสุนัข

ดวงตาสุนัขที่เห็นใสๆ แต่บางครั้งน้องๆ ก็ระคายเคืองเพราะ “โรคตาแห้ง” และโปรตีนอะไรในน้ำตาสุนัขที่ทำให้เกิดการอักเสบ

ดวงตา (สุนัข) เป็นหน้าต่างของหัวใจ

ทุกครั้งที่เรามองไปยังดวงตาสุนัข เขาพยายามสื่อสารอะไรกลับมาหาเรา หลายคนสัมผัสได้ว่าสุนัขสามารถสื่อสารผ่านดวงตาได้หลากหลายความรู้สึก และอาจจะเป็นอวัยวะที่ดึงดูดความสนใจเราได้มากที่สุด

นวัตกรรมการสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ ลดขั้นตอน-ต้นทุน เป็นมิตรธรรมชาติ งานขึ้นหิ้งหนุนเข้าห้าง

เพราะ “เคมีอินทรีย์สังเคราะห์” เป็นพื้นฐานในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการทำยา เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี นักวิจัยจึงต้องใช้ทั้งความรู้และจินตนาการ คิดค้นวิธีการในการสร้างสรรค์ “สารตัวใหม่” ให้เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อนำไปต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

00:00
00:00
Empty Playlist