วิทยาศาสตร์

ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในผลหม่อนและมะม่วงน้ำดอกไม้

“ไม่แก่ได้ไหม…..” แน่นอนว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราห้ามไม่ได้ รวมถึงการมีอายุที่ยืนยาวก็มิได้หมายความว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอไป ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้คือการดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้แก่อย่างมีคุณภาพ

ประเมินผลกระทบทางด้านพลังงานในภาคขนส่งจากการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 2559 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า ภาพรวมการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่งของประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีความต้องการใช้พลังงานในระดับสูง

ยีนในแม่โค สัมพันธ์กับคุณภาพน้ำนมอย่างไร?

‘คุณภาพน้ำนม’ นับเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญมากกว่าปริมาณน้ำนมที่ได้รับ แม้ว่าจากเดิมที่เราเริ่มต้นโดยเน้นการพัฒนาให้มีปริมาณน้ำนมสูงขึ้นในแต่ละปี

งานวิจัยขั้นแนวหน้า “วัสดุขั้นสูงนาโนคาร์บอน” เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย

มีการพัฒนาวัสดุนาโนคาร์บอนมาใช้งานในการตอบโจทย์ต่าง ๆ ของประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงานและเซนเซอร์ชนิดใหม่ ๆ ที่มีความต้องการใช้งานสูง เช่น แบตเตอรี่ชนิดที่ไร้ลิเทียม ได้แก่ แบตเตอรี่สังกะสีไอออน แบตเตอรี่โซเดียมไอออน แบตเตอรี่แมกนีเซียมไอออน เป็นต้น

สารสกัดเหง้าขิงกับการบำบัดเบาหวาน

เบาหวานจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยลดความรุนแรงของโรคนี้เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ต้องทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร ใช้สมุนไพรอะไรดี สามารถติดตามได้จากบทความนี้

บำบัดน้ำเสีย โดยใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ

บทความนี้เล่าถึงนวัตกรรมบำบัดน้ำทิ้งสีย้อมจากกระบวนการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายโดยเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติคือไคโตซานเพื่อจับและตกตะกอนสีย้อมธรรมชาติและเป็นแนวทางสำหรับนำไปใช้ตกตะกอนสีย้อมเคมีได้อีกด้วย แต่ตัวจับตะกอน ตกตะกอนต้องทำอย่างไรบ้าง สามารถติดตามอ่านได้จากบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist