วิทยาศาสตร์

จระเข้ (Siamese crocodiles)

จากการวิจัยองค์ประกอบของเลือด “จระเข้สยาม” ได้แก่ ซีรัม พลาสมา สารสกัดเม็ดเลือดขาว และฮีโมโกลบิน มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด นี่จึงเป็นอีกหนี่งตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของมนุษย์ได้ในอนาคต

ค้างคาว (Bats)

“ค้างคาว” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทยและมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันค้างคาวกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อันจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการคุกคามของมนุษย์

ลิงหางยาว (Long-tailed macaques)

ลิงหางยาว หรือ “ลิงแสม” เป็นสัตว์ในอันดับไพรเมต ที่มีการแพร่กระจายกว้างขวางเป็นลำดับที่ 3 รองจากมนุษย์และลิงวอก จากการวิจัยพบว่า ลิงหางยาวของประเทศไทยมีลักษณะที่เด่นและแตกต่างจากลิงหางยาวในภูมิภาคอื่นๆ ในหลายลักษณะ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางสัณฐาน รูปแบบการสืบพันธุ์ และความไวในการตอบสนองต่อโรคติดเชื้อ

โปรตีนน้ำตาสุนัข

ดวงตาสุนัขที่เห็นใส ๆ แต่บางครั้งน้องๆ ก็ระคายเคืองเพราะ “โรคตาแห้ง” และโปรตีนอะไรในน้ำตาสุนัขที่ทำให้เกิดการอักเสบ

ดวงตา (สุนัข) เป็นหน้าต่างของหัวใจ

ทุกครั้งที่เรามองไปยังดวงตาสุนัข เขาพยายามสื่อสารอะไรกลับมาหาเรา หลายคนสัมผัสได้ว่าสุนัขสามารถสื่อสารผ่านดวงตาได้หลากหลายความรู้สึก และอาจจะเป็นอวัยวะที่ดึงดูดความสนใจเราได้มากที่สุด

นวัตกรรมการสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ ลดขั้นตอน-ต้นทุน เป็นมิตรธรรมชาติ งานขึ้นหิ้งหนุนเข้าห้าง

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นพื้นฐานในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการทำยา เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี นักวิจัยจึงต้องใช้ทั้งความรู้และจินตนาการ คิดค้นวิธีการในการสร้างสรรค์ “สารตัวใหม่” ให้เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อนำไปต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม

00:00
00:00
Empty Playlist