วิทยาศาสตร์

คัดแบคทีเรียมาช่วยผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับประเทศไทยได้นะ

การค้นหาเทคโนโลยีสำหรับการนำไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างวัสดุชีวภาพทางเลือกมาทดแทนการใช้พลาสติกสังเคราะห์หรือพลาสติกปิโตรเลียม ในปัจจุบันมีความตื่นตัวอย่างมากในสังคมทั้งในด้านผู้ผลิต และผู้บริโภค เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในทะเล

เซ็นเซอร์ทรายดูดซับสารพิษปนเปื้อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ซิลิกา” หรือ “ซิลิกอนออกไซด์” เป็นสารนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเคมีอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดซับและแยกสารให้บริสุทธิ์ได้ นักวิจัยไทยจึงพัฒนาศึกษากลไกการดูดซับทางเคมี และต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้ซิลิกาทำได้มากกว่าการดูดซับสารเคมี แต่ยังเป็นเซ็นเซอร์ ที่สามารถแสดงผลให้เห็นด้วยตาเปล่าได้ด้วยว่าสารเคมีที่ปนเปื้อนคือสารอะไร

ยีสต์ (Yeasts)

“ยีสต์ (Yeast)” เป็นจุลินทรีย์จำพวกเชื้อรา (Fungi) เป็นจุลินทรีย์ที่พบน้อยชนิดเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์อื่นๆ แต่ในประเทศไทยยีสต์มีความหลากหลายของชนิดสูง จึงมีการนำมาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงเกษตร วงการอาหาร เครื่องสำอาง

ไรน้ำนางฟ้า (Fairy shrimps)

“ไรน้ำนางฟ้า” ถือเป็นสัตว์น้ำที่เป็นญาติกับกุ้งที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด มีความสำคัญในห่วงโซ่อาหารในแง่เป็นอาหารของปลา ปู กุ้ง แมลงน้ำชนิดต่างๆ ทำให้เกิดมีการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ และการการวิจัยได้คันพบไรน้ำนางฟ้าชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย 3 ชนิด คือ ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร, ไรน้ำนางฟ้าไทย และไรน้ำนางฟ้าสยาม

หอยทากและตะขาบ (Molluscs and centipedes)

จากการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินที่อยู่ในประเทศไทย ได้ค้นพบหอยทากกว่า 600 สปีชีส์ (สายพันธุ์) เป็นชนิดใหม่ของโลกถึง 125 สปีชีส์ ไส้เดือนดินและไส้เดือนสะเทินถึง 85 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ถึง 50 สปีชีส์ กิ้งกือถึง 215 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ถึง 85 สปีชีส์ และยังค้นพบตะขาบอีกถึง 57 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ 3 สปีชีส์

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians)

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการค้นพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดใหม่ของโลกอยู่บ่อยครั้ง หนึ่งในนั้นคือการค้นพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 1 สกุลใหม่ของโลก และ 2 ชนิดพันธุ์ใหม่ ได้แก่ อึ่งถ้ำตะนาวศรี และอึ่งกรายตะนาวศรี ถือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และสมบัติล้ำค่าของประเทศไทย

00:00
00:00
Empty Playlist