วิทยาศาสตร์

พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์

พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์ จากทีมวิจัย ม.เชียงใหม่

“ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์” ใน ม.เชียงใหม่ เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพทางการแพทย์ ที่ในอนาคตไทยอาจลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้

ไทยต้องมีฐานข้อมูล จีโนมิกส์ ระดับชาติ

ไทยต้องมีฐานข้อมูล “จีโนมิกส์” ระดับชาติ

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Big Data และการแพทย์แม่นยำ ทำให้ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะมุ่งสู่ “การแพทย์จีโนมิกส์” (Genomics Medicine) ที่ทำให้แพทย์รักษาผู้ป่วยเฉพาะบุคคลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

เครื่องมือคาดการณ์ปริมาณฝน

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เป็น ‘มหาอุทกภัย’ ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งในลุ่มน้ำชี-มูล เกิดจากฝนที่ตกหนักซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและไม่มีการรายงานสถานการณ์ฝนลงมาบนพื้นที่ชุมชนเมือง จนทำให้บ้านเรือน โรงพยาบาลในตัวจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนั้นเช่นกัน

ทัศนคติด้านความเสี่ยงกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร

การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในไทยเลือกที่จะใช้วิธีนี้เพื่อรักษาผลผลิตของตน เนื่องจากกลัวที่จะต้องสูญเสียผลผลิตของตนให้แก่เหล่าศัตรูพืชทั้งหลาย อาจก่อให้เกิดการตกค้างของสารเคมีอยู่ในพืชผัก ซึ่งจะส่งผลเสียและเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้

“ภัยแล้ง” กับการปรับตัวของเกษตรกรและความช่วยเหลือจากภาครัฐ

แม้หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนตกชุกต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ การแก้ปัญหาในปัจจุบันของเกษตรกรทำนาเหล่านั้นเป็นอย่างไรและทางออกในการเผชิญหน้ากับภัยแล้งควรเป็นเช่นไร

การพัฒนาและจัดทำร่างพรบ. ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ คือต้นทุนธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดปัญหาการลดลงทางชีวภาพย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลเหตุมาจากการขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

00:00
00:00
Empty Playlist